Såvarer

Midt-Norge og utsatte fjell- og dalstrøk i Sør-Norge

Strand nr. 6

Utgått

Strand nr. 7

 • 60 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsinvgel Norild
 • 15 % Engrapp Monopoly
 • 5 % Engkvein Leikvin

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner Strand nr. 3, men har engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

Strand nr. 8

 • 55 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Norild
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Rødkløver Reipo
 • 5 % Hvitkløver Norstar

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg

Surfôr og beite. En hardfør og allsidig sortsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen sammen med hvitkløver også godt egnet til beiting.

Strand nr. 9

 • 40 % Timotei Lidar
 • 40 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engsvingel Norild

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg

Surfôr og høy. En god blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde.

Strand nr. 10

 • 35 % Timotei Lidar
 • 35 % Timotei Grindstad
 • 10 % Engsvingel Norild
 • 10 % Engsvingel Fure
 • 10 % Rødkløver Lea

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En svært anvendelig blanding, lik Strand nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Østerdalen, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Strand nr. 11

 • 20 % Timotei Lidar
 • 20 % Timotei Grindstad
 • 15 % Engsvingel Fure
 • 10 % Engsvingel Norild
 • 25 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Hvitkløver Litago/Hebe

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). Vår mest typiske beiteblanding. Er en robust og varig blanding bestående av både nordlige og sørlige sorter som til sammen gir fôr av god kvalitet. Egnet for både Midt-Norge og dalstrøka i Sør-Norge. Inneholder en god andel engrapp og hvitkløver. Et godt alternativ til langvarig eng/beite.

Print Friendly, PDF & Email