Såvarer

Nord-Norge og utsatte fjellstrøk

Strand nr. 1

 • 80 % Timotei Noreng
 • 20 % Engsvingel Norild

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa 

Surfôr og høy. En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder bl.a. Noreng, vår mest vintersterke timoteisort. Spesielt godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

Strand nr. 2  Endret!

 • 55% Timotei Noreng
 • 15% Engsvingel Norild/ Vinjar
 • 20% Engrapp Monopoly
 • 10% Rødkløver Reipo/ Lars

Såmengde: 2,0 – 3,0 kg/daa

Surfôr og beite. En hardfør blanding med vintersterke sorter og som ligner Strand nr. 1. Inneholder i tillegg engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig samt at den vil tåle mer beiting. Kløveren hever kvaliteten de første engårene. Spesielt egnet for Nord-Norge og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

Strand nr. 3

 • 35 % Timotei Noreng
 • 30 % Timotei Lidar
 • 20 % Engsvingel Norild
 • 15 % Engrapp Monopoly

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk, samt utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Inneholder nordnorske og vintersterke sorter av timotei og engsvingel. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting. Kan også erstatte Strand nr. 7.

Strand nr. 4

 • 30 % Timotei Lidar
 • 25 % Timotei Grindstad
 • 20 % Engsvingel Norild
 • 10 % Engrapp Monopoly
 • 15 % Rødkløver Reipo

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr, (evt. beite). En «sørnorsk» blanding tilpasset kyststrøk i Nordland/Troms med lang vekstsesong. Består av vintersterke sorter som gir store avlinger i både 1.- og 2. slått. Tilsatt 15 % tetraploid rødkløver.

Strand nr. 5

 • 25 % Timotei Noreng
 • 20 % Timotei Lidar
 • 15 % Engsvingel Norild
 • 15 % Engrapp Monopoly
 • 10 % Rødsvingel Leik
 • 10 % Rødsvingel Reipo
 • 5 % Hvitkløver Norstar/Undrom

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter, gir muligheter ved ønske om langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel, sikrer varigheten av enga ved tørre og skrinne forhold.

Print Friendly, PDF & Email