Såvarer

Grønnfôrvekster og alternative vekster

Grønnfôrraps

Grønnfôrraps vokser fort og kan gi store avlinger etter 60-70 døgn. Den trives best på jord i god hevd med god næringstilgang. Kombinasjonen raps og rålendt, tett jord er et dårlig valg. Arten er svak mot klumprot. Fôrraps er en populær vekst til sau som på høsten tas ned fra fjellbeite.

Fontan: Bladrik og middels høyvokst sort, mest aktuell til beiting. Mye lik tidligere brukte Solan.
Barcoli: Bladrik, men mer høyvokst sort enn Solan. Bør brukes dersom avlinga skal ensileres.

Fôrmargkål

Fôrmargkål krever en veksttid på minst 120 døgn, mer for å gi full avling. Veksten gir et fôr med god kvalitet og smakelighet. Som fôrraps trives den best på jord i god hevd med god næringstilgang. Arten dyrkes i renbestand til ensilering eller direkte oppfôring. Den tåler frost.

Camaro: Tysk sort. Stengler og blad som tidligere brukte Grüner. Angeliter, men gir større avling.

Andre grønnfôrvekster

Av andre grønnfôrvekster kan følgende tilbys:

Fôrnepe • Fôrreddik • Fôrerter • Fôrvikker • Sorgum • Fôrmais

Alternative vekster

Av alternative vekster kan vi tilby følgende:

Perserkløver • Grønnfôrmais • Honningurt • Blodkløver • Sikori (urt) • Oljelin • Jordkløver • Pimpernell (urt) • Spinnelin • Tiriltunge • Karve • Bokhvete

Kontakt oss for mer informasjon på telefon 62 35 15 00 eller se www.strandunikorn.no.

Strand Unikorn

 

Blodkløver

  • ad-2085
Print Friendly, PDF & Email