Såvarer

Høsthvete

Arealene med høsthvete varierer mellom år etter muligheten for å få sådd til riktig tid. De største arealene med høsthvete finner vi i Østfold, Vestfold og Akershus, men også i Mjøsområdet og i Trøndelag blir det dyrket noe høsthvete.
Med et mildere værlag og lengre høster, må vi forvente at dyrkingsomfanget vil øke.

Olivin

Høsthvetesort i proteinklasse 4. Sorten har høyt avlingspotensiale, stabilt høyt falltall, god stråstyrke og kornkvalitet. Olivin har god motstandsevne mot sjukdommer, men har de siste årene tatt til seg gulrust som må behandles kjemisk.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Ellvis

Ellvis er den største sorten i høsthvetesortimentet. Sorten er svært yterik, og har god stråkvalitet. Falltallet er høyt og stabilt, og sorten er motstandsdyktig mot gulrust. Ellvis er plassert i proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Skagen

Det spesielle med Skagen, er at sorten holder veldig god proteinkvalitet. Avlingsmessig ligger sorten noe under Ellvis. Sorten har noe mjukt strå, og må følges opp med vekstregulering. Øvrige dyrkingsmessige egenskaper er gode.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Jantarka

Høytytende vintersterk forhvetesort med gode dyrkingsegenskaper. Som flere andre hvetesorter har Jantarka vist mottagelighet for gulrust, og må behandles kjemisk mot denne soppsjukdommen.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Mariboss

Mariboss er en yterik forhvetesort. Sorten egner seg best i områder uten lang og hard vinter. Mariboss har gjennomgående gode dyrkingsegenskaper, er sterk mot de fleste soppsjukdommene, også gulrust.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email