Såvarer

Høsthvete

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold. Høsten 2017 ble problematisk i forhold til innhøsting, og som en følge av dette ble det sådd svært lite høsthvete. Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet. Med mildere vintrer får vi ikke testet vinterherdigheten fullt ut på nytt sortiment. Vi markedsfører derfor sorter som i forsøk og praksis har vist tilfredsstillende overvintring.

 

Ellvis

Ellvis er den største sorten i høsthvetesortimentet. Sorten er svært yterik og har god stråkvalitet. Falltallet er høyt og stabilt, og sorten er motstandsdyktig mot flere sjukdommer, også gulrust. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Praktik

Høsthvetesorten Praktik har i svenske forsøk vist et avlingsnivå på nivå med Ellvis. Falltallet er høyt og stabilt, og overvintringen god. Proteininnholdet påvirkes av avlingsnivået, men ser ut til å ligge noe høyere enn sammenlignbare sorter. Sjukdomsmessig er sorten god, men viser mottagelighet for gulrust. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Ozon

Ozon er en ny og interessant sort som har vært i norske forsøk et par år. Sorten har svært god proteinkvalitet og et avlingsnivå i overkant av sammenlignbare sorter. Sorten har gode dyrkingstekniske egenskaper, men viser mottagelighet for gulrust. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Skagen

Det spesielle med Skagen, er at sorten holder veldig god proteinkvalitet. Avlingsmessig ligger sorten på linje med Ellvis. Sorten har noe mjukt strå, og må følges opp med vekstregulering. Øvrige dyrkingsmessige egenskaper er gode, også i forhold til gulrust. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Jantarka

Jantarka er en høytytende forhvetesort med generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er imidlertid mottagelig for gulrust, og bør behandles for dette. Vinterherdigheten er god.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Mariboss

Mariboss er en yterik fôrhvetesort. Sorten egner seg best i områder uten lang og hard vinter. Mariboss har gjennomgående gode dyrkingsegenskaper, er sterk mot de fleste sopp- sjukdommene, også gulrust.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email