Såvarer

Høstrug

Hybridrug er i dag helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for å ta ut det maksimale sammenlignet med populasjonsrugen som dominerte tidligere. Interessen for rug har vært sterkt tiltagende de senere årene. Det er imidlertid påvist forekomst av mjøldrøye i avlingene, og dette må tas alvorlig i forhold til dyrkingsteknikk da denne soppen er svært giftig. I denne sammenhengen er det viktig med godt vekstskifte, god pløgsle, jamnt såbed, lav såmengde og jamnt bestand uten negative kantvirkninger.

Palazzo

Palazzo er største sort i rugmarkedet. Strået er noe svakt, og krever oppfølging med vekstregulering. Falltallet er høyt, men faller raskt i moden åker under ugunstige værforhold.
Såmengde: 10-13 kg/daa

Spelthvete

Markedet etterspør et betydelig kvantum spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes. Det er primært i økologisk produksjon spelt blir dyrket, men etterspørres også i konvensjonell produksjon. Vi markedsfører sorten Oberkulmer Rotkorn.
Såmengde: 28-32 kg/daa

Rughvete

Dyrkingsomfanget av høstrughvete har vært begrenset i Norge, men viser nå tendens til økning. Arten har relativt høyt avlingspotensiale, sjøl med moderat gjødsling. Sortimentet er mottagelig for gulrust. Aktuelle sorter så langt er Tulus og Empero.
Såmengde: 18-20 kg/daa

Høstbygg

Vi opplever økende etterspørsel etter høstbygg, og med de senere års vinterforhold har byggdyrkingen gått bra i de sørligste områdene på Østlandet. Høstbygget regnes først og fremst som forgrøde til høstraps da den er tidlig. Vinterherdigheten er gjennomgående svak. Vi vil høsten 2017 tilby hybridsortene Wootan og Mercurioo, samt lijesorten Frigg.
Såmengde: 11-12 kg/daa (hybrid), 17-18 kg/daa (normal)

Print Friendly, PDF & Email