Såvarer

Høstrug

Hybridrug er i dag helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for a ta ut det maksimale, sammenlignet med populasjonsrugen som dominerte tidligere. Interessen for rug har vært tiltagende de senere årene, og markedet er mettet.

Palazzo

Palazzo har et strå som krever vekstregulering. Falltallet er godt, men faller raskt i moden tilstand under ugunstige værforhold, spesielt i legde. Såkornet selges i storsekk bestående av «12 enheter», nok såkorn til ca. 40 daa.
Såmengde: 10-13 kg/daa

Livado – NYHET!

Livado er en ny rugsort under utprøving i Norge. Sorten er svært yterik. I forsøkene har sorten reagert veldig positivt på vekstregulering, og legdeprosenten har blitt sterkt redusert. Livado leveres i enheter slik som Palazzo.
Såmengde: 10-13 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email