Såvarer

Jordbruksfrø til alle formål!

Riktig grovfôr med god kvalitet er avgjørende faktor i husdyrholdet i Norge.

Flere forhold har betydning for å lykkes i grovfôrproduksjonen. En av disse er valg av arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Våre frøblandinger består i stor grad av norske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorn’s egne erfaringer samt forsøk og anbefalinger fra Nibio og Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 30 forskjellige blandinger med ulikt innhold. I tillegg selges renfrø av de fleste sorter og arter til jordbruksformål som er tilpasset norsk klima.

Strand Unikorn og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden og Fiskå Mølle vil som tidligere ha god tilgang på norsk frø av stort sett alle arter for såvaresesongen 2018. Sist vekstsesong var svært utfordrende for mange. Innen frøavl var sesongen likevel god, da været traff godt med hensyn til pollineringsforholdene og det mest av frøet ble høstet i godvær. Årets resultater tilsier at det har blitt høstet store avlinger av gode kvaliteter. Ett par arter som vi «normalt» har utfordringer med er egen avl av hvitog rødkløver. Likevel har vi godt med frø også av kløver, og Strand Unikorn tilbyr som vanlig frøblandinger bestående av vesentlig norske arter og sorter til alle formål for hele landet. Antall blandinger blir som forrige sesong med noen endringer. Mindre justeringer kan forekomme utfra sortstilgangen gjennom sesongen.

Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:

 • Timotei
 • Flerårig raigras
 • Strandrør
 • Engsvingel
 • Bladfaks
 • Rødsvingel
 • Engrapp
 • Rødkløver
 • Sauesvingel
 • Hundegras
 • Hvitkløver
 • Engkvein

Print Friendly, PDF & Email