Såvarer

Jordbruksfrø til alle formål!

Rikelige mengder med grovfôr av god kvalitet er avgjørende faktor i husdyrholdet i Norge.

Flere forhold har betydning for å lykkes i grovfôrproduksjonen. En av disse er valg av arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Våre frøblandinger består i stor grad av norske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorn’s egne erfaringer samt forsøk og anbefalinger fra Nibio og Norsk Landbruksrådgiving. Dette bør tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 30 forskjellige blandinger med ulikt innhold. I tillegg selges renfrø av de fleste sorter og arter til jordbruksformål som er tilpasset norsk klima.

I 2016 startet vekstsesongen for frøavlen som tidlig, varm og tørr, men avbrutt med kulde og nedbør sist i april. Mai og juni var varm og med nedbør som normalt, men ikke jamnt fordelt i frøområdene. Det ble registrert noe tørkestress i juni. Juli og august ble fuktigere enn normalt og førte til noe vanskelig innhøsting for de tidlige artene som hvitkløver, engsvingel, timotei og raigras. Rødkløveren fikk heller ikke det beste været i blomstringen. Likevel fikk vi tilfredstillende avlinger og kvaliteter av de fleste arter, men variasjonen var større i 2016 enn i 2015. Det ble imidlertid ikke noe toppår for hverken hvit- eller rød-kløver. Til tross for ulike utfordinger har vi godt med frø, og Strand Unikorn tilbyr som vanlig frøblandinger bestående av vesentlig norske arter og sorter til alle formål for hele landet. Antall blandinger blir som forrige sesong med noen endringer. Mindre justeringer kan forekomme utfra sortstilgangen.

Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:

 • Timotei
 • Flerårig raigras
 • Strandrør
 • Engsvingel
 • Bladfaks
 • Rødsvingel
 • Engrapp
 • Rødkløver
 • Sauesvingel
 • Hundegras
 • Hvitkløver
 • Engkvein

Print Friendly, PDF & Email