Såvarer

Kløver og luserne

Rødkløver

Rødkløver inngår i mange frøblandinger med en mindre andel. Den fikserer nitrogen og tilfører ekstra protein og mineraler i grovfôret. Trives best på jord i god hevd. En andel på 20-30 % kløver i grovfôret hever kvaliteten betydelig med tanke på smakelighet og innhold av næringsstoffer. Rødkløver går fort ut etter to år, ved sterk N-gjødsling, sein slått og beiting. Grei tilgang i 2018.

Såmengde renbestand: 1,0-2,0 kg/daa

Reipo: Norsk tetraploid sort med stor avling og god vinterherdighet. Selges ut i år. Blir erstattet av Lars.
Lars: Ny norsk tetraploid sort. Størst avling og best vinterherdighet blant markedssortene. Hovedsort i områder der rødkløver er mest utsatt for vinterskade/utgang. Begrenset tilgang i 2018.
Lea: Norsk diploid, yterik og vintersterk sort. Egner seg best i Sør-Norge, men går også nordover. Selges også som økologisk.
Gandalf: Ny norsk diploid sort under oppformering. Har klart bedre overvintring og avling enn Lea og skal erstatte denne. Kun som utsæd for frøavlere i 2018.
Bjursele:
Gammel svensk diploid vintersterk sort. Tidligere mye brukt nordenfjells og i utsatte strøk i Sør-Norge. Brukes som supplering til de norske.
SW Yngve:
Tidlig svensk sort med middels god overvintringsevne. Brukes som supplering til de norske.

Alsikekløver

Alsikekløver gir ikke like stor avling som rødkløver. Den slår imidlertid ofte bedre til på noe rålendt jord, og takler jord med lav pH bedre enn rødkløver. Tidligere ønsket flere denne kløveren i eng til høy. Alsikekløver har tynne, bladrike stengler som beholder en frisk grønn farge også etter tørking.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

Frida:  Svensk, sort med god vinterherdighet og som kan anbefales over hele landet.

Hvitkløver

Hvitkløver er et verdifullt innslag i alle frøblandinger til beite. Forsøk viser også positive resultater ved innslag av hvitkløver i frøblandinger beregnet for ensilering.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

SW Hebe: Svensk høytvoksende sort. Svært lik gamle Milkanova, samt både Silvester og Liflex, som også har vært innom
markedet. Sorten passer følgelig best i lavlandet. Brukes som supplering til de norske. Selges også som økologisk.
Norstar og Undrom: Henholdsvis norsk og svensk lavtvoksende, småblada og vintersterke sorter. Kan også brukes som underkultur.
Litago: Norsk høyvokst sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale. Begrenset tilgang.
Rivendel: Småvokst dansk sort, passer best som underkultur og fangvekst.

Luserne

Luserne trives best på jord i god hevd med pH over 6 og under klimatisk gode forhold i Sør-Norge. Luserne tåler hyppig slått, har svært dyptgående rotsystem og er tørkesterk når den først er etablert. Luserne er aktuell i renbestand eller i blanding med andre arter. Arten fikserer nitrogen fra lufta, og frøet bør smittes med en bakteriekultur før såing hvis det er lenge siden den har vært dyrket.

Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa

Live: Norsk vintersterk sort produsert i Canada. Ikke tilgjengelig i 2018.
SW Nexus: Hovedsort i Sverige. Kun middels vinterherdig. Passer kun langs kysten her i landet.

Print Friendly, PDF & Email