Såvarer

Lagring av såkorn

Lagring av såkorn

Såkorn er å betrakte som en tørrvare. Ved produksjon av såkorn må råvaren tørkes ned til maksimum 16% vann for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det da viktig at såkornet lagres forsvarlig. Storsekkene er ikke vanntette og må lagres luftig under tak på et tørt underlag. Lagring utendørs på paller under presenning er ikke å anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken, og kondens kan dannes under presenningen. Denne fuktigheten kan deretter trenge inn i storsekkene og skape forhold for groing, soppdanning og lignende.

Bruksegenskaper for beisa havre

Enkelte havrepartier anbefales beiset. Dette skyldes forekomster av soppsmitte. Ved beising får imidlertid havren en ru og trå overflate noe som i sin tur kan føre til utmatingsproblemer i såmaskinen. Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at såmaskinen har vært kjørt noen dekar.

Print Friendly, PDF & Email