Såvarer

Oljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Tidligere sorter gjør at dyrking av raps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeefekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn. De senere åra har vi sett en endring av rapssortimentet ved at hybridsortene har blitt mer og mer aktuelle. Hybridene kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og bedre dyrkingsegenskaper sammenlignet med de eldre linjesortene.

Vårryps Valo og Cordelia

Valo er en godt innarbeidet sort innen vårrybs. Sorten har høyt fett- og proteininnhold. Klorofyllinnholdet er tilfredsstillende.
Cordelia har mye de samme egenskapene som Valo, men tenderer til å være en litt tidligere sort. Strået er langt men stråstyrken er god. Vårrybs er alternativet der veksttiden er for kort til å dyrke raps.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 0,8-1,2 kg/daa

Hybrid Vårraps

Hybridsortene representerer positive tilskudd i rapsdyrkingen. Aktuelle sorter for 2018 vil være Majong og Builder. Hybrid- sortene har noe kortere veksttid enn de tradisjonelle linjesortene, og dyrkingsegenskapene er noe bedre ved at sortene etablerer seg raskt og øker konkurranseevenen mot ugraset. Avlingspotensialet er høyere enn i de tradisjonelle sortene. Frøet leveres i pakninger på 2,1 mill spiredyktige frø, en mengde som dekker 12-15 daa. avhengig av forholdene.
Veksttid: 126 dager

Print Friendly, PDF & Email