Såvarer

Toradsbygg

Marigold

Marigold er en halvsein toradssort som over år har ligget på topp blant toradssortene i verdiprøvingen. Sorten har relativt god stråkvalitet og stråstyrke. Marigold er resistent mot mjøldogg, er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk, og har i tillegg god motstandsevne mot enkelte raser av havrecystenematode.
Veksttid: 109 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Salome

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er ikke med i verdiprøvingen i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.
Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-24 kg/daa

Helium

Helium tilhører det seine toradssortimentet, og utmerker seg med sitt korte og stive strå. Sorten har svært høy tusen-kornvekt. Sjukdomsresistensen er bra, selv om vi de siste årene har registrert økende forekomst av byggbrunflekk. Helium er motstandsdyktig mot enkelte raser av havrecystenematode.
Veksttid: 111 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Fairytale

Fairytale er en svært yterik og sein sort, noe seinere enn Helium. Sorten har middels langt strå og har god stråstyrke og stråkvalitet. Fairytale er sterk mot  mjøldogg, men er mottakelig for øvrige bladflekksjukdommer.
Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Dyrkingsegenskaper seine byggsorter

 MarigoldHeliumFairytale
Rel veksttid0+3+4
Rel avling 2014-2016
Østlandet10097100
Midt-Norge9896100
Stråstyrke688
Strålengde796
Mjøldogg1089
Grå øyeflekk757
Bygg brunflekk758
Spragleflekk466
HI-vekt676
1000-kornvekt7106
Proteininnhold464
Treskbarhet455
Spiretreighet745
DON-verdi752

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Marigold (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email