Såvarer

Toradsbygg

Marigold

Marigold er en halvsein toradssort som over år har ligget på topp blant toradssortene i verdiprøvingen. Sorten har relativt god stråkvalitet og stråstyrke. Marigold er resistent mot mjøldogg, er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk, og har i tillegg god motstandsevne mot enkelte raser av havrecystenematode.

Marigold leveres også som økologisk.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Salome

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er ikke verdiprøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.

Salome leveres også som økologisk.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-24 kg/daa

Thermus

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Sorten har i forsøksperioden 2014-2016 ligget 5-6% over Fairytale i avling. Thermus er sterkt mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Fairytale

Fairytale er en svært yterik og sen toradssort. Sorten har middels langt strå og har god stråstyrke og stråkvalitet. Fairytale er sterk mot mjøldogg, men er mottagelig for øvrige bladflekksjukdommer.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Dyrkingsegenskaper seine byggsorter

 MarigoldThermusFairytale
Rel veksttid0+3+3
Rel avling 2015-2017
Østlandet100105100
Midt-Norge101109100
Stråstyrke678
Strålengde776
Mjøldogg1099
Grå øyeflekk777
Bygg brunflekk798
Spragleflekk456
HI-vekt666
1000-kornvekt786
Proteininnhold444
Treskbarhet455
Spiretreighet745
DON-verdi863

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Marigold (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email