This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Knollvekter og mengde settepoteter | Plantekultur
Ingen treff

Knollvekter og mengde settepoteter

I tabellen nedenfor kan du finne middel knollvekt oppgitt i gram for hver gruppe av knollformer og aktuelle sorter plassert i den gruppen som passer best. Knollvekten i denne tabellen er et gjennomsnitt av våre beregninger, og vi anbefaler at du tar ut prøve av hvert enkelt settepotetparti, veier og teller opp prøven for å finne middel settepotetvekt på de ulike partiene.

Knollform Sort 30-45 mm 35-45 mm 35-50 mm 45-50 mm 45-52 mm 45-55 mm
Rund Anouk, Juno 23 48 50 71 78 88
Rundoval Colomba, Hassel, Lady Britta, Lady Claire, Kiebitz, Kuras, Nansen, Saturna, Solist, Taurus 24 51 53 73 80 91
Oval Arielle, Carolus, Danique, Fakse, Folva, Fontane, Kerrs Pink, Rutt, Oleva 26 53 56 76 83 94
Langoval Beate, Evolution, Laila, Peik, Pimpernel 28 55 58 80 86 96
Asterix, Celandine (30-42mm og 42-48mm) 46 85
Innovator (30-45mm og 45-52mm) 53 100 106
Lang Cerisa, Mandel 30 58 75

Knollvekt i tabellen er oppgitt i gram.


Beregning av mengde settepotet per dekar

Formel:
Middel knollvekt (gram) * 10 000 : Radavstand (cm) * Setteavstand (cm)
= Kg settepotet per dekar

Eksempel 1

Fakse (oval): 45-52 mm, 83 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

83 * 10 000 : 75*28
= 395 kg settepotet per dekar

Eksempel 2

Fakse (oval): 45-52 mm, 83 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

53 * 10 000 : 75*28
= 252 kg settepotet per dekar