This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sorter | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Sorter

Anvendelsen av sertifisert utsæd av settepoteter øker hvert år. Erfaring viser at dette gir bedre tilvekst og bedre avling.

Poteter.

Stadig flere dyrkere fornyer settepotetmaterialet hvert år, og minimerer sykdomsrisikoen som egen utsæd medfører. Nærmere opplysninger for tilgang på sorter og sorts- informasjon gis ved henvendelse til Strand Unikorn, telefon 62 35 15 00.

Tidlige sorter

Arielle
Skal gjødsles lavt med nitrogen, 3-6 kg N/ daa. Gir jevnt store knoller og relativ stor avling som er egnet til både ferskpotet og skrelling.

Colomba
Robust, gul tidligsort med god skallfinish og stort avlingspotensiale. Kort dvaletid og krever god ventilasjon ved lagring.

Evolution
Rød tidligsort med «potetsmak». Stort avlingspotensiale og sterk mot tørråte. Kort dvaletid, jevn knollfordeling og sterk mot mekaniske skader.

Hassel
Gul tidligpotet med tilsvarende tidlighet som Juno. Rundoval, fin skallfinish, normalt knollansett og god på smak. Gul i kjøttet og markerte groøyne.

Juno
Ferskpotet til det tidligste markedet. Bør gjødsles svakt for å unngå vekstsprekk og for store knoller.

Rutt
Har meget bra smaksegenskaper. Egnet til tidlig konsummarked og til skrelling.

Solist
Gir forholdsvis få knoller, men med jevn størrelse, og er velegnet som ferskpotet til det tidligste markedet. Gjødsles forsiktig og bør forspires på grunn av lang spiredvale.

Halvtidlige, halvseine og seine sorter

Anouk
Halvtidlig gul sort med små runde knoller og med gode egenskaper til matskrelling og småpotet. God resistens mot tørråte og velegnet til økologisk dyrking.

Asterix
Meget anvendelig og yterik sort med god holdbarhet ved lagring. Kan være utsatt for sølvskurv som utvikler seg utover våren. Er ved siden av Beate den mest populære røde sorten til mat i Norge.

Beate
Yterik sort som passer hovedsakelig til konsummarkedet. Svak mot foma og fusarium.

Carolus
Halvsein, gul matpotetsort med ovale knoller og markerte røde groøyne. Koketype BC. Sterk mot tørråte og utmerket til både konvensjonell og økologisk dyrking. Høytvoksende og åpen risvekst.

Cerisa
En halvsein spesialsort til småpotetproduk- sjon. God skallkvalitet, stort knollansett og sterk mot flatskurv.

Celandine
Delikatessepotet med meget god skallfinish og veldig god smak. Kort dvaletid og sterk mot flatskurv. Settes tett for å oppnå god salgbar avling.

Danique (Nyhet!)
Lagerpotet. En ny konsumsort med stort knollansett. Sorten er rundoval med middels store knoller.

Fakse
«Sandjordsort» med høyt avlingspotensiale. Lav nitrogengjødsling er viktig for naturlig avmodning og for å heve tørrstoff nivået.

Folva
Lett å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk mot mørkfarging og sundkoking.

Fakse
«Sandjordsort» med høyt avlingspotensiale. Lav nitrogengjødsling er viktig for naturlig avmodning og for å heve tørrstoff nivå.

Folva
Lett å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk mot mørkfarging og sundkoking.

Fontane
Halvsein kombinasjonssort med stort avlingspotensiale og jevnstore knoller. Egnet til både pommes frites, pakking og skrelling.

Gullfaks (Nyhet!)
Lagerpotet. En ny norsk sort, som ble god- kjent i 2021, tidligere kjent som P02-18-66. Svak mot skurv, men relativt sterk mot tørråte. Stort knollansett og høyt avlings- potensiale.

Innovator
Få knoller per plante, meget høy knollvekt og langstrakt knollform. Velegnet til pommes frites. Stort avlingspotensiale.

Kerrs Pink
Velkjent melen sort med utmerket mat- kvalitet. Umodne knoller sitter godt på riset og sorten gror lett på lager.

Kiebitz (Nyhet!)
Lagerpotet. En ny sort til chips og som er velegnet til langtidslagring. Sterk mot rust. Mindre knollansett enn Lady Clair, men har omtrent samme avlingsnivå.

Kuras
Spesialsort til stivelsesproduksjon og den er for øyeblikket største sort til dette formålet i Danmark. Gjødsles som Oleva, men gir betydelig mer avling. Har særdeles gode resistensegenskaper mot virus.

Lady Britta (Nyhet!)
Lagerpotet. En ny sort som er velegnet for dyrking på sandjord. Den er mer tørkesterk enn Lady Clair. Lagrer godt og har en jevn knollstørrelse.

Lady Claire
Sorten er sterk mot indre defekter og gir bedre sorteringsutbytte enn Saturna.

Laila
Veldig stort avlingspotensiale og en god høsteteknisk sort, men den er utsatt for grønne knoller og mørkfarging.

Mandel
Svak mot de fleste sykdommer, men har mindre smittepress da den stort sett dyrkes i dal- og fjellbygder. Meget gode lagringsegenskaper.

Nansen
Rød, halvsein Asterixtype med godt knoll- ansett. Fin skallfinish og jevn knollstørrelse. Sterk mot sølvskurv og flatskurv.

Oleva
Meget yterik sort med rask spiring. Oleva er sterk mot indre defekter og gir god avmodning.

Peik
Gir få knoller per plante, er relativt spiretreg og trenger forvarming. Benyttes mest
til pommes frites, men er en utmerket matpotet. Sterk mot tørråte og kan dyrkes økologisk.

Pimpernel
Yterik sort hovedsakelig til konsummarkedet. Svak mot foma og fusarium.

Saturna
Sorten er tørkeutsatt (grunt rotsystem), svak mot indre defekter og viser lett mangel på magnesium. Har lang spiredvale og lagrer godt.

Resistensegenskaper (1=dårlig, 9 = best)

Sorter Potetkreft Cystenematode Tørråte ris Tørråte knoller Flatskurv Foma Fusarium Potetvirus Y Rust pga TRV Rust pga PMTV
Arielle R Ro1,4 3 6 5 7 6 6 9 8
Asterix R Ro1 3 7 4 6 6 7 6 6
Beate R M 6 7 8 2 3 6 2 5
Fakse** R Ro1,4 3 4 7 4 6 4 9 8
Folva R Ro1,5 3 5 6 6 5 - 4 4
Fontane M Ro1 3 4 5 5 5 6 6 6
Innovator R Ro2,3 6 6 5 4 7 5 7 7
Gullfaks R M 3 5 5 6 7 6 3 7 9
Hassel R M 4 3 7 4 5 - 5 4
Juno R Ro1 3 4 4 7 5 - 8 6
Kerrs Pink R M 6 3 3 7 3 5 2 7
Laila R M 4 4 4 6 5 5 5 6
Lady Clair R Ro1 4 5 6 7 8 7** 5 6
Mandel M M 2 2 6 6 1 2 3 -
Nansen R LM 8 7 8 6 6 6* 9 7
Oleva R Ro1 4 5 4 3 3 2 8 8
Peik R Ro1 7 7 3 7 4 8 4 7
Pimpernel R M 7 7 4 7 5 7 6 7
Rutt R Ro1 3 5 4 2 1 4 6 3
Saturna R Ro1 5 6 6 7 4 6 7 2
Solist R Ro1,4 4 7 - - - - 4 4

Kilde: Bioforsk Øst

– = Ikke testet
* = Få tester
** = Utenlandske resultater