Såvarer

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker mer hvete i klassene 2, evt. 1, noe som gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Bjarne

Bjarne er en tidlig vårhvetesort med meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Zebra og Mirakel. Bjarne er mottagelig for de vanlige bladflekksjukdommene og gulrust. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.
Veksttid: 120 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Zebra

Zebra er en sein vårhvetesort, med seks dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet. Videre har sorten god motstandsevne mot flere bladflekksjukdommer. De siste årene er det imidlertid registrert forekomster av gulrust i sorten, noe som må bekjempes for å unngå store avlingsreduksjoner. Zebra har gode kvalitetsegenskaper med høyt og relativt stabilt falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.
Veksttid: 126 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Mirakel

Mirakel har nå blitt den største sorten i vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein. Strået er relativt langt og mjukt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksjukdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust. Avlings nivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i proteinklasse 1 (avregnes med pris klasse 2), noe som bør gjøre den svært interessant for matmjølsbransjen.
Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

 

Dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

 BjarneMirakelZebra
Rel veksttid0+5+6
Rel avling 2015-2017
Østlandet81110100
Stråstyrke327
Strålengde813
Mjøldogg586
Bladflekker377
Hl-vekt476
1000-kornvekt277
Spiretreghet477
Falltall556
Proteininnhold775
DON-verdi372
Gulrust194

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Marigold (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email