Plantevern

Mot soppsykdommer i hvete og rug

Behandlingstid:
A = Bruk av redusert dose må gjøres tidlig i soppens utviklingsfase, dvs. i latensperioden (fra smitte inntreffer og ca. 1 uke), og senest når første synlige sykdomstegn vises på plantene. Vanligvis er dette i BBCH 32-39. Redusert dose gir ingen langtidsvirkning.
B = Brukes ved stort smittepress, eller ved sluttbehandling for å sikre langtidsvirkning. BBCH 45-55.

Kommentarer:
Elatus Plus, Comet Pro, Amistar og Delaro skal primært benyttes i soppsykdommens latensperiode (straks etter smitte). 
Elatus Plus, Comet Pro og Amistar må tankblandes med soppmiddel fra annen kjemisk gruppe (annen virkningsmekanisme) for å sikre virkning og forbygge resistens. Spesielt viktig mot mjøldogg, hveteaksprikk og hvetebladprikk. Se eget avsnitt om resistens s. 112.

Stråknekker = Pseudocercosporella
Mjøldogg = Erysiphe graminis
Rust = Puccinina spp.
Hveteaksprikk = Stagonospora nodorum
Hvetebladprikk = Septoria tritici
Hvetebrunflekk = Drechslera tritici-repens DTR
Snømugg = Fusarium nivale
Trådkølle = Typhula spp.

Velg hvilken soppsykdom du ønsker å finne egnet preparat til.