Plantevern

Mot ugras i høstkorn om høsten.

Best effekt på ny oppspirt grasugras, 1-2 blad. Spesielt viktig for Boxer.

Se sprøyteplan s. 278 og preparatomtalene s. 140 og s. 148.

NB! Blanding med Atlantis og Boxer gir et veldig kort behandlingsvindu for å utnytte effekten av begge preparatene.

1)=  Knereverumpe i spiringsfase og frem til to blader.
2)=  Markrapp i spiringsfase og frem til to blader.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til