Plantevern

Mot ugras i høstkorn om høsten.

Best effekt på ny oppspirt grasugras, 1-2 blad. Spesielt viktig for Boxer. 

Se sprøyteplan og preparatomtalene.

NB! Blanding med Atlantis og Boxer gir et veldig kort behandlingsvindu for å utnytte effekten av begge preparatene. 

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til.