Plantevern

Mot ugras i potet.

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Tilsett 20 g Sencor for å sikre virkningen mot disse ugrasartene.
2) = Fenix og Centium må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
3) = Virkningen er basert på 2 behandlinger (3 + 2 g).

*  = Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. 
   Sidevirkning mot kveke.

** = Virkningstabellen er utarbeidet etter 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til