Plantevern

Mot ugras i vårkorn uten gjenlegg

Virkningstabell - bildeversjon

* = Begrensning i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.   

** = OBS! Bare godkjent i hvete. 

1)= Tankblanding med Starane XL gir god virkning mot klengemaure. (Alt. kan Gratil WG benyttes)

2)= Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbl. stadiet. Må ikke brukes i havre. Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.

3)= NB! Må behandles på store bladrosetter / begynnende strekning av blomsterstengel. Blanding med 100 ml MCPA sikrer effekten.

4)= Starane XL bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG,

Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter.
Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.

5)= OBS! Krever <120C og stabil døgntemp. for sikker virkning.

6) = Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml Saracen Delta eller 2-2,5 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl.

Blanding med 80 ml Starane XL/Cleave eller 50 ml Tomahawk 200 eller 100 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og vassare, også su-resistente.

NB! Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå, dåarter, og nå også hønsgras. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!

Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker. I tillegg forsterker det effekten mot svinemelde, åkertistel og åkervindel.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til