Plantevern

Mot ugras i vårkorn uten gjenlegg

* = Begrensning i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.   

** = OBS! Bare godkjent i hvete. 

1)= Tankblanding med Starane XL gir god virkning mot klengemaure. (Alt. kan Gratil WG benyttes)

2)= Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbl. stadiet. Må ikke brukes i havre.

3)= NB! Må behandles på store bladrosetter / begynnende strekning av blomsterstengel. Blanding med 100 ml MCPA sikrer effekten.

4)= Starane XL bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Ratio Super eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugras­arter.
Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar OD. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende
resi­stensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Starane XL.

5)= OBS! Krever <120C og stabil døgntemp. for sikker virkning.

6) = Blanding med 1-1,5 g Ally SX eller 2-2,5 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åker­stemor og linbendel m.fl.

Blanding med 80 ml Starane XL/Cleave eller 50 ml Tomahawk 200 eller 100 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og
vassare, også su-resistente.

NB! Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå, dåarter, og nå også hønsgras. I slike tilfeller må Ariane S benyttes!

Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX, Ratio Super SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker. I tillegg forsterker det effekten mot svinemelde, åkertistel og åkervindel.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til.