This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bonzi | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410412

Bonzi

4 g paklobutrazol pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Bonzi er tillatt brukt i potteplanter og er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (Julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum. Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi kan variere avhengig av sort, vekststadium og lokale forhold for øvrig. Det anbefales derfor å prøvesprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala. Unngå å sprøyte på våte planter.

For andre prydplanter i potter må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering. Bonzi tas opp og transporteres gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen slik at det oppnås en kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper. Da Bonzi har en sterk veksthemmende effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen. Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er det stor fare for overdosering og vekststans. Unngå vanning fra toppen før 24 timer etter sprøyting.

Blandbarhet: Bonzi må ikke blandes med andre midler.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Dose

Se doseringsskjema tilpasset de enkelte arter på etiketten.

Filter

P2/A1

NAD

750 ml/daa

Lagring

Frostfritt uten å utsettes for direkte sollys

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Bonzi opptrer i