This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Siste nytt om plantevernmidler | Plantekultur
Ingen treff

Siste nytt om plantevernmidler

Det er p.t. ingen nye preparater for 2024. Det ble registrert 7 nye preparater i 2023. Duplosan D, Elasto G5 og Select Plus ble registrert høsten -23. Preparatenes bruksområde kan du se nedenfor.

Preparater som er gitt off-label eller minor use godkjenning har dette omtalt i preparatomtalen under Godkjenninger.

Nye Preparater 2023

Bredtvirkende ugrasmiddel mot frø- og rotugras i vår- og høstkorn.

Gå til preparat

Et spredemiddel til bruk sammen med skadedyrmidler og vekstreguleringsmidler i prydplanteproduksjon i veksthus/plasttunnel.

Gå til preparat

Select Plus er et systemisk bladherbicid med effekt på de fleste grasugras inklusiv tunrapp.

Gå til preparat

Mot soppsykdommer i korn.

Gå til preparat

Vekstregulering av prydplanter i veksthus.

Gå til preparat

Insektmiddel i veksthus.

Gå til preparat

Soppmiddel i spesialkulturer/hagebruksvekster.

Gå til preparat

Midlertidige tillatelser 2024

Det er gitt midlertidig tillatelse mot bringbærbille i bringebær på friland og i tunnel.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 23.05.2024
Siste bruksdag: 01.07.2024

Gå til preparat

Det er gitt midlertidig tillatelse mot bringbærrust i bringebær på friland og i tunnel.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 10.05.2024
Siste bruksdag: 07.09.2024

Gå til preparat

Mot tørråte i potet.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.
Første bruksdag: 02.06.2024
Siste bruksdag: 30.09.2024

Etter at denne perioden er utgått vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Infinito.

Mot tørråte i potet.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.
Første bruksdag: 02.06.2024
Siste bruksdag: 30.09.2024

Mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 16.04.2024
Siste bruksdag: 13.08.2024

Gå til preparat

Mot eplevikler i eple og pære. Kan brukes i økologisk produksjon.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 01.05.2024
Siste bruksdag: 28.08.2024

Mot viklere i eple og pære. Også tillatt i økologisk produksjon.
Det er en endring på etiketten vedrørende oppsetting av dispenserne.
Oppsetting: Dispenserne henges høyt opp i trærne og gjerne i skyggen. Bruk vernehansker ved opphenging av dispenserne. Det skal henges opp en dispenser per tre i den ytterste raden og på det siste og første tre i hver rad. Fordel dispenserne jevnt over frukthagen. Ved behov kan en ekstra utsatt kant (10-20 m inn) forsterkes med flere dispensere. Reduser da antall dispensere i midten av frukthagen som er mest beskyttet.
Oppdatert tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 15.05.2024
Siste bruksdag: 13.08.2024

Mot viklere i plomme.
Etter klage er det også gitt midlertidig tillatelse for å bruke av  Isomate OFM i økologisk plommeproduksjon.
Oppdatert tilleggsetikett fås hos din forhandler.
Første bruksdag: 15.04.2024
Siste bruksdag: 13.08.2024

Det er gitt midlertidig tillatelse mot frøugras.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Gulrot, tidligproduksjon:
Første bruksdag: 10.02.2024
Siste bruksdag: 20.04.2024

Gulrot, sommer- og høstproduksjon:

Første bruksdag: 10.04.24
Siste bruksdag: 07.08.24

Potet:

Første bruksdag: 15.03.2024
Siste bruksdag: 01.07.2024

Sencor SC 600 er tillatt lagret i 12 måneder etter at godkjenningsperioden er utløpt.

Gå til preparat

Det er gitt midlertidig tillatelse mot utløpere i jordbær. 
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 01.04.2024
Siste bruksdag: 30.07.2024

Gå til preparat

Det er gitt midlertidig tillatelse til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og tunnel.
Tilleggsetikett fås hos din forhandler.

Første bruksdag: 11.06.2024
Siste bruksdag: 09.10.2024

Mizuki er tillatt lagret til 9. oktober 2025.

Gå til preparat

Preparater som er under utfasing

Godkjent til: 20.12.2022

Siste salgsdag: 20.06.2023

Siste bruksdag: 20.06.2024

Gå til preparat

Godkjent til: 31.12.2023

Siste salgsdag: 30.06.2024

Siste bruksdag: 30.06.2025

Som følge av utfasing av Hussar OD.

Gå til preparat

Godkjent til: 31.12.2023

Siste salgsdag: 30.06.2024

Siste bruksdag: 30.06.2025

Godkjent til: 31.01.2025

Siste salgsdag: 31.07.2025

Siste bruksdag: 31.07.2026

Gå til preparat

Godkjent til: 30.04.2024

Siste salgsdag: 30.10.2024

Siste bruksdag: 30.10.2025

Gå til preparat

Godkjent til: 13.06.2024

Siste salgsdag: 13.08.2024

Siste bruksdag: 13.12.2024

Gå til preparat

Preparater med bruksendring

Conserve er ikke lenger tillatt brukt i salat i veksthus. Se ny etikett med reg.nr 2023.19.

Gå til preparat

Lenker til mattilsynet