This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Siste nytt om plantevernmidler | Plantekultur
Ingen treff

Siste nytt om plantevernmidler

Det er fem nye preparater til årets vekstsesong! Årets nye preparater er: Ascra Xpro, Credit Xtreme, Dazide Enhance, NeemAzal-TS og Revyona. Preparatenes bruksområde kan du se i tabellen nedenfor - Nye preparater.

Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger. I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer, spesielt innen yrkeshagebruk.
Dette er skrevet i kursiv under hver enkelt preparatomtale og lagt inn i sprøyteplanene og virkningstabellene.

Preparater med Minor use godkjenning 2023

Preparater med Off-label godkjenning 2023

Preparater med generelle dispensasjoner 2023

Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent.

Nye preparater

Preparat Merknad
Ascra Xpro Mot soppsykdommer i korn.
Credit Xtreme Glyfosatmiddel etter høsting.
Dazide Enhance Vekstregulering av prydplanter i veksthus.
NeemAzal-TS Insektmiddel i veksthus.
Revyona Soppmiddel i spesialkulturer/hagebruksvekster.

Preparater som er under utfasing 2023/24

Preparat Godkjent til: Siste salgsdag: Siste bruksdag: Merknad:
Ally Class 50 WG 20.12.2022 20.06.2023 20.06.2024
Attribut Twin 31.12.2023 31.06.2024 31.06.2025 Som følge av utfasing av Hussar OD.
Hussar OD 31.12.2023 31.06.2024 31.06.2025
Cabrio Duo 31.07.2023 31.01.2024 31.01.25
Floramite 31.07.2023 01.01.2023 01.01.2024 Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles. Nytt reg.nr. 2022.24 for bruk til prydplanter i veksthus.
Zorvec Endavia 31.07.2023 31.01.2024 31.01.25
Vertimec 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023

Godkjente generelle dispensasjoner 2023

Preparat Første bruksdag Siste bruksdag Merknad
UGRAS
Beloukha 01.04.2023 30.07.2023 Mot utløpere i jordbær før høsting.
Gozai 11.06.2023 09.10.2023 Til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og tunnel.
Mizuki 11.06.2023 09.10.2023 Til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og tunnel.
Sencor SC 600 20.03.2023 18.07.2023 Mot frøugras i gulrot på friland og under dekke.
Sencor SC 600 15.03.2023 13.07.2023 Mot frøugras i potet på friland og under dekke.
SKADEDYR
Conserve 26.05.2022 23.09.2023 Mot bringebærbille i bringebær i tunnel og trips i bringebær og bjørnebær på friland.
Isomate CLS Plus 15.04.2023 13.08.2023 Mot eplevikler i eple og pære og plommevikler i plomme. Også tillatt i økologisk produksjon.
Isomate OFM 15.04.2023 13.08.2023 Mot viklere i plomme
Madex Top 01.05.2023 28.08.2023 Mot eplevikler i eple og pære. Også tillatt i økologisk produksjon.
Turex 50 WG 15.04.2023 13.08.2023 Mot sommerfugllarver i kjerne‐ og steinfrukt. Også tillatt i økologisk produksjon.
Raptol 16.05.2023 11.09.2023 Mot sommerfugllarver i kjerne- og steinfrukt i tunnel og på friland. I tillegg mot rødfottege i steinfrukt.
SOPP
Luna Sensation SC 500 16.04. 2023 14.08.2023 Mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus.
Topas 10.05.2023 07.09.2023 Mot rust i bringebær på friland og i tunnel.

VARSLER, OBSERVASONER OG MELDINGER: Vips - Varsling innen skadegjørere

Preparater med bruksendringer

Preparat Merknad
Stabilan 750 Utvidet bruksområde med rughvete, engrapp og rødsvingel.
Floramite Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles. Nytt reg.nr. 2022.24 for bruk til prydplanter i veksthus.