This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Erter og åkerbønner | Plantekultur
Ingen treff

Erter og åkerbønner

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp.

Artene som er omtalt nedenfor har høyt proteininnhold, og kan til en viss grad erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret.

Erter og åkerbønner.

Erter - Ingrid

Ingrid er hovedsorten innen erter. Stråstyrken til Ingrid er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en tilfredsstillende måte.

Veksttid: 114 dager Såmengde: ca. 25 kg/daa

Åkerbønner

Dyrking av åkerbønner har bredt om seg, og arten er nå godt etablert i områdene med lang nok veksttid. Utfordringen så langt har vært tilgang på sorter som er tidlige nok for norske forhold.

Veksttid: 130-140 dager
Såmengde: 26-38 kg/daa avhengig av frøstørrelse og såforhold.

Sampo

En av de tidligste sortene på markedet. God stengelstyrke og relativt små frø. Lavt proteininnhold. Av de tidligste sortene gir Sampo den laveste avlingen.

Louhi

Sammen med Sampo og Vire er dette sorten som er tidligst på markedet. Louhi gir middels avling av de tidlige sortene. Har små frø, lavt proteininnhold og god stengelstyrke.

Vire

En av de tidligste sortene på markedet sammen med Louhi og Sampo. Vire er den som gir høyest avling av de tidlige sortene, og som de andre tidlige har også denne små frø, lavt proteininnhold og god stengelstyrke.

Stella

Er en sort med middels lang veksttid. Sorten gir store frø og har et middels proteininnhold. Videre gir den høye avlinger og har en middels stengelstyrke.

Vertigo

Vertigo er en middels tidlig sort som gir middels avlinger og et middels proteininnhold. Den har store frø og middels stengelstyrke.

Tiffany

Er en sort med middels veksttid, og middels avlinger. Sorten er høy på protein. Frøene er middels store.

Victus

Middels tidlig sort med middels avling. Sorten har et høyt proteininnhold med middels store frø.