This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Erter og åkerbønner | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Erter og åkerbønner

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp.

Artene som er omtalt nedenfor har høyt proteininnhold, og kan til en viss grad erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret.

Erter og åkerbønner.

Erter - Ingrid

Ingrid er hovedsorten innen erter. Stråstyrken til Ingrid er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en tilfredsstillende måte.

Veksttid: 114 dager Såmengde: ca. 25 kg/daa

Åkerbønner – Sampo, Vertigo, Tiffany og Louhi

Dyrking av åkerbønner har bredt om seg, og arten er nå godt etablert i områdene med lang nok veksttid. Utfordringen så langt har vært tilgang på sorter som er tidlige nok for norske forhold.

Veksttid: 130-140 dager
Såmengde: 30-35 kg/daa avhengig av frøstørrelse