This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårhvete | Plantekultur
Ingen treff

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Vårhvetesorten Caress.

Møllene har i flere år ønsket mer hvete i klasse 1 og 2, noe som gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathvete. Nye sorter i klasse 1 og 2 har gjort at produksjonen av disse sortene har blitt større enn hva markedet ønsker seg, og det er derfor nå et ønske om dreining mot mer kl.3 igjen. Vi forventer for øvrig at den nye sorten Betong også vil gjøre et løft i kl.2 som den er plassert i. Sortens egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster vært av stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Bjarne

Bjarne er en yterik sort veksttiden tatt i betraktning, og har meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Caress og Mirakel. Bjarne er også mottakelig for de vanlige bladflekksykdommene og gulrust. Den har middels god hektoliter- og tusenkornvekt, og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Quarna Øko

Quarna er en halvtidlig sort i proteinklasse 2. Den har høyt proteininnhold, høyt falltall og er storkornet. Avlingsnivået er i underkant av Bjarne. Importvare. Selges kun som økologisk.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 22-23 kg/daa

Caress

Sorten er halvsein som Krabat, og har et svært høyt avlingspotensiale. Caress er mottagelig for de vanlige bladfllekksykdommene, og bør derfor behandles for sopp. Det viser seg også at sorten er svært mottagelig for mjøldogg og må følges opp for dette. proteinklasse 3.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Betong

Betong er vårt nyeste tilbud innen vårhvete og er i full produksjon. Sorten er yterik, og har hatt høyeste avling blant sortene i verdiprøvingen de siste tre årene. Betong går inn i det seinere sortimentet. Stråstyrken er god, og sykdomsmessig er Betong en sort med gode egenskaper så langt. Middels spiretreghet. proteinklasse 2.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Mirakel

Mirakel er en halvsein sort med et relativt langt og mykt strå, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksykdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvete sortene. Sorten responderer svært godt på tidlig behandling med klormekvatklorid (CCC) og for å unngå redusert hektolitervekt må dosen være svært lav. proteinklasse 1.

Veksttid: 123 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Festus NYHET!!

Festus er en ny hvetesort som er under oppformering. Så langt har den i forsøk vist gode resultater og er en sort vi forventer vil ta markedsandeler etter hvert som den blir tilgjengelig. Den har svært god stråstyrke og middels strå lengde. Sorten har høyt falltall , høy TKV og hektolitervekt. Proteininnhold og sykdomsresistens er også bra. Sorten er under oppformering.

Dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

Bjarne (tidlig) Caress (halvsein) Betong (halvsein) Mirakel (halvsein) Festus (halvsein)
Rel. veksttid (dager) 0(120) +4 +4 +3 +5
Rel. avling
Østlandet 2020-2022 100(482) 111 119 113 123
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 6 8 7 2 8
Strålengde 8 6 5 1 5
Mjøldogg 4 2 8 6 5
Bladflekker 4 6 5 7 6
Hl-vekt 3 6 6 5 9
1000-kornvekt 2 4 7 5 7
Spiretreghet 7 5 4 6 5
Falltall 8 4 6 6 7
Proteininnhold 7 6 6 7 6
DON-verdi 4 7 6 7 7
Gulrust 1 7 6 8 8

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO