This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårhvete | Plantekultur
Ingen treff

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Vårhvetesorten Caress.

Møllene ønsker en markedsmessig riktig fordeling mellom de ulike proteinklassene og dette gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathveten. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Bjarne

Bjarne er en yterik og tidlig hvetesort med kort strå. Bjarne er mer mottakelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Betong og Mirakel. Sorten er også mottakelig for bladflekksykdommer og gulrust. Den har middels god hektoliter- og tusenkornvekt, og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Quarna Øko

Quarna er en halvtidlig sort i proteinklasse 2. Den har høyt proteininnhold, høyt falltall og er storkornet. Avlingsnivået er i underkant av Bjarne. Importvare. Selges kun som økologisk.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 22-23 kg/daa

Krabat

Krabat er en halvsein sort. Sorten er middels lang, har høyt falltall og relativ god sykdoms- resistens. Den er plassert i proteinklasse 3. Krabat er på vei ut av markedet.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Caress

Caress er nå i full produksjon. Sorten er halvsein som Krabat, og er en av vårhvetesortene med høyest avlingstall. Caress er mottagelig for de vanlige bladfllekksykdommene, og bør derfor behandles for sopp. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Betong (Nyhet!)

Betong er det nyeste tilbudet innen vårhvete. Betong er en halvsein og meget yterik sort. Stråstyrken er god, og den har god motstandsevne mot sykdommer. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Mirakel

Mirakel er en halvsein sort. Strået er relativt langt og mykt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste av bladflekksykdommene i hvete, og viser motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i proteinklasse 1.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

Bjarne (tidlig) Caress (halvsein) Krabat (halvsein) Betong (halvsein) Mirakel (halvsein)
Rel. veksttid (dager) 0 +5 +5 +6 +6
Rel. avling
Østlandet 2020-2022 88 98 103 105 99
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 5 8 7 6 2
Strålengde 8 6 6 5 1
Mjøldogg 4 3 4 9 6
Bladflekker 3 6 6 5 7
Hl-vekt 3 6 5 7 5
1000-kornvekt 1 5 5 7 6
Spiretreghet 5 4 7 5 6
Falltall 6 6 8 6 6
Proteininnhold 7 6 6 6 7
DON-verdi 3 6 6 6 8
Gulrust 1 7 7 6 8

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO