This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kornlevering og logistikk | Plantekultur
Ingen treff

Kornlevering og logistikk

Bedriftene i Norgesfôr-kjeden har som mål å være førstevalget til bonden når du skal levere korn. Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner i hele verdikjeden fra «jord til bord». Hos Norgesfôr-bedriftene vil du møte et fag-apparat som er profesjonelt og ivaretar dine interesser på en trygg og rettferdig måte. Vi ønsker å leve opp til slagordet vårt: «Alltid der for deg».

For de som ønsker tilbud om inntransport av korn, har vi en oversikt i «Korn, oljefrø og proteinvekster» over hvilke transportører de forskjellige bedriftene har avtale med. I den mest hektiske perioden på høsten tas det imot mye korn i en kort periode. Det kan i perioder medføre noe ventetid med å få levert. Vi oppfordrer de som har tørke- og lagringsfasiliteter til å utnytte dette, for så å levere etter den mest hektiske perioden.

Alle kornprodusenter må ha gyldig produsentnummer, og det er produsentens organisasjonsnummer som legges til grunn for produsentnummeret. Oppgjør til produsenten vil ikke foreligge før dette er i orden.

En stor del av fôrkornet som tas imot på Norgesfôr-bedriftene brukes i kraftfôrproduksjonen lokalt.

Lokal bruk og foredling av kornet gir miljøgevinster og er kostnadsbesparende.

Strand Unikorn sørger for en effektiv logistikk mellom Norgesfôr-bedriftene, og salg av fôrkorn til andre aktører i markedet.

For matkorn av hvete, rug, havre og bygg, sørger Strand Unikorn for en effektiv logistikk til møllene som foredler kornet til industri og sluttbruker.

Aktuell info vil dere til enhver tid finne på Strand Unikorn eller sin Norgesfôr hjemmeside.