This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstrug | Plantekultur
Ingen treff

Høstrug

Hybridrug er nesten helt dominerende i rugdyrkingen i Norge.

Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for å gi maksimal avling, sammenlignet med populasjonsrugen. Det er viktig med godt vekstskifte, god pløgsle og jevnt såbed for å unngå problemer med mjøldrøye.

KWS Totur og SU Performer er hybridsorter som leveres i storsekk av 12 enheter. En storsekk inneholder såkorn til 40-45 daa. Sortene har høyt avlingspotensiale, men som rug ellers er strået noe svakt og må vekstreguleres. KWS Totur har god pollenproduksjon, og på bakgrunn av tyske forsøk svært sterk mot mjøldrøye, mens SU-Performer har innblandet populasjonsrug for å hindre etablering av mjøldrøyesoppen. Begge sortene viser god overvintring og høy avling.

D. Dragon er vårt tilbud av populasjonsrug. Populasjonsrug er mer robust og klarer seg ofte bedre på tørkesvak og næringsfattig jord enn hybridrug.

Høstrug

Såmengde : 10-13 kg/daa