This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårrughvete | Plantekultur
Ingen treff

Vårrughvete

Tilbudet innen vårrughvete består av seine sorter, noe som begrenser dyrkingsområdet til arealene rundt Oslofjorden.

Vårrughveten har høyt avlingspotensiale på varierende og skrinn jord, for eksempel på områder som ikke egner seg for høstrug eller høstrughvete på grunn av oppfrost.

Mamut

Mamut er en høytytende sort, men krever kjemisk oppfølging da den er mottakelig for flere soppsykdommer.

Såmengde: 19-21 kg/daa