This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Plantekulturhåndboka | Plantekultur
Ingen treff

Aktuelt

Det er innvilget forlenget oppbevaring for plantevernmidler på dispensasjon.

Goltix godkjent på minor use i fôrbeter.

Det er gitt dispensasjon for bruk av glyfosat til nedvisning av etterrenning og ugras i alle kornarter.
Det er også gitt dispensasjon for bruk av glyfosat til nedvisning av åkerbønne til fôr.

Det er gitt dispensasjon for bruk av Proxanil i vårløk.

Beloukha er innvilget dispensasjon for nedvisning av rødkløvereng.

Cabrio Duo har fått forlenget godkjenning til 31.01.25.

Andre dispensasjoner!
Gozai, til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær i tunnel og på friland.
Mizuki, til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær i tunnel og på friland.

Her finner du oversikt over årets nye preparater, endringer og dispensasjoner!