This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstspelt | Plantekultur
Ingen treff

Høstspelt

Markedet etterspør et kvantum av spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes.

Det er primært til økologisk produksjon at spelt blir dyrket, men den etterspørres også i konvensjonell produksjon. Oberkulmer Rotkorn er vårt tilbud innen høstspelt. Leveres bare i småsekk, ubeisa. Dersom interesse for spelt, må avsetning av avlingen være avklart.

Oberkulmer rotkorn

Såmengde: 28-32 kg/daa.