This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Spelthvete | Plantekultur
Ingen treff

Spelthvete

Markedet etterspør et kvantum av spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes.

Det er primært til økologisk produksjon at spelt blir dyrket, men den etterspørres også i konvensjonell produksjon.

Oberkulmer rotkorn

Såmengde: 28-32 kg/daa.