This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Toradsbygg | Plantekultur
Ingen treff

Toradsbygg

Arild

Arild er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale selv om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sykdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så den bør vekstreguleres. Arild er en sort hovedsakelig for Midt-Norge. Sorten fases ut.

Veksttid: 107 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Salome

Salome er en kjent sort for mange. Til tross for at den ikke er verdiprøvd i Norge, har den hatt en jevn, god markedsandel siden den ble satt i produksjon. Det er en halvsein og intensiv toradssort med høyt avlingspotensialet. Stråkvaliteten og stråstyrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy(mlo- resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Da Salome ikke er verdiprøvdi Norge, så er vår omtale basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking. 22-24 kg/daa

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Bente

Sorten er middels sein, med et svært høyt avlingspotensiale og høy tusenkornvekt. Sykdomsresistensen er god, og sorten har Mlo-resistens mot mjøldogg. Bente har også god resistens mot nematoder. Stråstyrken og kvaliteten er god. 23-25 kg/daa

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Annika

Annika er en sein sort. Slik sorten har vist seg i forsøk gjennom de siste årene vil den kunne bli en utfordrer primært mot Thermus. Annika har tilnærmet samme veksttid som Thermus, og er ca. 2 dager seinere enn den etablerte sorten Bente. Avlingsnivået er meget høyt. Stråstyrken er på lik linje med Thermus, og er noe mindre stråstiv enn Bente. Sorten er storkornet, og sykdomstallene er gode. Den er nematoderesistent. 23-25 kg/daa

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Thermus

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksykdommene. Hektolitervekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde. Selges også som økologisk.

Veksttid: 113 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Vanille

Vanille er for mange kjent på det norske markedet. Dette er en middels sen sort, med veksttid og avling mellom Salome og Bente. Sorten er stråstiv, sterk mot mjøldogg, svak mot grå øyeflekk og byggbrunflekk.

Ellinor

Ellinor er en Tysk sort som brukes til både fôr og malt. Den har et høyt avlingspotensialet, er Mlo-resistent og har en god stråstyrke. Sammenliknet med Annika er den et par dager tidligere, og litt under i avling.

Fandaga

Fandaga er en relativt tidlig torader med et godt avlingspotensial. Ca. en dag tidligere enn Vanille, og rett under i avling. Lav legdeprosent og høy TKV, og god sykdomsresistens. Sorten er ikke verdiprøvd i Norge, så tallene baseres på Finske forsøk.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Prospect øko

Prospect er en torader med høyt avlingspotensial, og er mye brukt til malt. Sorten har gode stråegenskaper og har veksttid som Annika. Den er også Mlo- og nematoderestistent. Fåes kun som økologisk.

Såmengde: 23-25 kg/daa

Dyrkingsegenskaper toradssorter

Arild (tidlig) Bente (sein) Annika (sein) Thermus (sein)
Rel veksttid -6 0(111) 0 +1
Rel. avling
Østlandet 2020-2022 93 100(644) 103 99
Midt-Norge 2020-2022 90 100(549) 99 97
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 5 8 7 4
Strålengde 5 7 7 7
Mjøldogg 9 9 9 9
Grå øyeflekk 9 8 9 9
Bygg brunflekk 8 6 8 9
Spragleflekk 8 4 5 7
HI-vekt 8 7 5 7
1000-kornvekt 7 9 7 7
Proteininnhold 8 5 4 4
Treskbarhet 8 5 7 7
Spiretreghet 5 5 8 4
DON-verdi 8 3 5 7

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO