This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Toradsbygg | Plantekultur
Ingen treff

Toradsbygg

Arild

Arild er en halvtidlig sort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale selv om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hektoliter og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sykdommene. Strået er langt og litt for mykt, og Arild bør vekstreguleres. Arild er en sort som hovedsakelig passer for Midt Norge.

Veksttid: 107 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Salome

Salome er en sein og intensiv sort med høyt avlingspotensiale. Stråkvaliteten og stråstyrken er god. Hektolitervekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (Mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksykdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er ikke verdiprøvd i Norge, og omtalen er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Bente

Sorten er sein, men har et svært høyt avlingspotensiale. Bente har Mlo-resistens mot mjøldogg og er nematoderesistent. Den har bedre stråstyrke enn Thermus og Annika.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Annika

Annika er en ny og sein sort fra dansk foredling. Slik sorten har vist seg i forsøk gjennom de siste årene vil den kunne bli en utfordrer primært mot Thermus. Annika har tilnærmet samme veksttid som Thermus, og er litt seinere enn den etablerte sorten Bente. Avlingsnivået er meget høyt. Stråstyrken er på lik linje med Thermus, og er noe mindre stråstiv enn Bente. Sorten er storkornet, og sykdomstallene er gode.

Den er nematoderesistent.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Thermus

Thermus er en sein sort med høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksykdommene og er nematoderesistent. Hektolitervekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak på lik linje med Annika, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde. Selges også som økologisk.

Veksttid: 113 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Dyrkingsegenskaper toradssorter

Arild (tidlig)* Thermus (sein) Bente (sein) Annika (sein)
Rel veksttid * 0 +7 +5 +7
Rel. avling **
Østlandet 2020-2022 105 112 113 117
Midt-Norge 2020-2022 104 113 116 115
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 3 4 9 5
Strålengde 3 7 7 7
Mjøldogg 8 9 10 9
Grå øyeflekk 6 7 7 7
Bygg brunflekk 8 9 6 9
Spragleflekk 5 5 6 6
HI-vekt 8 6 7 5
1000-kornvekt 6 7 9 7
Proteininnhold 8 4 4 3
Treskbarhet 6 5 4 5
Spiretreghet 4 4 5 7
DON-verdi 8 8 4 4

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO

*Antall dager senere (+) eller tidligere (-) enn Arild

** I forhold til Brage