This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sjekkliste for bruk av klebemiddel | Plantekultur
Ingen treff

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger.

I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert.

Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk.
Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

Alliance WG

Blandingspartner

Alliance WG

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Bekjempelse av Gullkrage.

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Blandingspartner

Medax Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Moddus Start DC

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Alternativ til Starane XL er Cleave.

Blandingspartner

Pixxaro EC

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Dose over 100 ml skal det ikke brukes klebemiddel.

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24)

Klebemiddel

Nei

Ariane S

Blandingspartner

Ariane S

Klebemiddel

Nei

Atlantis OD

Blandingspartner

Alliance WG

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Atlantis OD

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Boxer

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Kommentar

Alternativ til CDQ er Tripali.

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Hussar Plus OD

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Attribut Twin

Blandingspartner

Attribut Twin

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Cycocel 750

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Axial

Blandingspartner

Axial

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Cycocel 750

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Medax Max

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Ikke etter stadiet BBCH 32.

Blandingspartner

Moddus M EC

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Ikke etter stadiet BBCH 32.

Blandingspartner

Moddus Start DC

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Ikke etter stadiet BBCH 32.

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Alternativ til Starane XL er Cleave.

Blandingspartner

Trimaxx

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Ikke etter stadiet BBCH 32.

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Broadway Star WG

Blandingspartner

Broadway Star WG

Klebemiddel

Ja, PG26N.

Dosering daa.

25 ml/50 ml

Kommentar

Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, PG26N.

Dosering daa.

25 ml/50 ml

Kommentar

Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

Blandingspartner

Ugrasmiddel

Klebemiddel

Ja, PG26N.

Dosering daa.

25 ml/50 ml

Kommentar

Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Ja, PG26N.

Dosering daa.

25 ml/50 ml

Kommentar

Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Ja, PG26N.

Dosering daa.

25 ml/50 ml

Kommentar

Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

CDQ SX

Blandingspartner

Banvel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP.

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Rotugras/tørre forhold.

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP.

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose v/tørre forhold.

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose v/tørre forhold.

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Cerone

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Cleave

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Axial

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Hussar Plus OD

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Nei

Conserve

Blandingspartner

Conserve

Klebemiddel

Ja, Renol.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Bekjempelse av minérflue.

Cycocel 750

Blandingspartner

Cycocel 750

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Alliance WG

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50ml/100 l

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Gratil WG 75

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

DFF SC 500

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Duplosan Max

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Duplosan D

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Duplosan Meko

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Duplosan Super

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Gratil WG 75

Blandingspartner

Gratil WG 75

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml til 100 l vann.

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml til 100 l vann.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml til 100 l vann.

Kommentar

Aktuelt ved rotugras.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Vil skade kløver.

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml til 100 l vann.

Harmony 50 SX

Blandingspartner

Banvel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Aktuelt ved rotugras.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Vil skade kløver.

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Harmony Plus SX

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved gjenlegg av gras.

Blandingspartner

Axial

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Banvel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Aktuelt ved rotugras.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Vil skade kløvergjenlegg.

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Puma Extra

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Saracen Delta

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Hussar Plus OD

Blandingspartner

Hussar Plus OD

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Alliance WG

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Pixxaro EC

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Kan også tilsette 50 ml Renol/Mero.

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Legacy 500 SC

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Maister WG + Mero

Blandingspartner

Maister WG + Mero

Klebemiddel

Ja, Mero.

Dosering daa.

50-200 ml

Kommentar

Se etikett.

Matrigon 72 SG

Blandingspartner

Matrigon 72 SG

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Milbeknock

Blandingspartner

Milbeknock

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Moddus M EC

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Moddus Start DC

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Movento 100 SC

Blandingspartner

Movento 100 SC

Klebemiddel

Ja/Nei, DP Klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Mustang Forte

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Pixxaro EC

Blandingspartner

Pixxaro EC

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50ml/100 l

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Gratil WG 75

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50ml/100 l

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50ml/100 l

Blandingspartner

Saracen Delta

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Nei

Puma Extra

Blandingspartner

Puma Extra

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Cycocel 750

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Stabilan 750

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Saracen Delta

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Select + Renol

Blandingspartner

Select + Renol

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Select Plus

Blandingspartner

Select Plus

Klebemiddel

Nei

Kommentar

Ferdig formulert.

Sencor SC 600

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Stabilan 750

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Alliance WG

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50ml/100 l

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Gratil WG 75

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Starane XL

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Axial

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Hussar Plus OD

Klebemiddel

Ja, Renol/Mero.

Dosering daa.

50 ml

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Nei

Tomahawk 200

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Axial

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

CDQ SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Harmony Plus SX

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose er under 50 ml.

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Nei

Trimaxx

Blandingspartner

Klebemiddel

Nei

Tripali

Blandingspartner

Tripali

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Cleave

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose under 50 ml.

Blandingspartner

Duplosan D

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP klebemiddel.

Blandingspartner

Duplosan Max

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Rotugras/tørre forhold.

Blandingspartner

Duplosan Meko

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP klebemiddel.

Blandingspartner

Starane XL

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

Hvis dose under 50 ml.

Blandingspartner

Tomahawk 200

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose DP klebemiddel.

Blandingspartner

Bladgjødslingsmiddel

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Skadedyrmiddel

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Blandingspartner

Soppmiddel

Klebemiddel

Nei/Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

25 ml/100 l

Kommentar

1/2 dose ved tørre forhold.

Blandingspartner

Vekstregulator

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel.

Dosering daa.

50 ml/100 l

Turex 50 WG

Blandingspartner

Turex 50 WG

Klebemiddel

Ja, DP klebemiddel

Dosering daa.

50 ml/100 l

Kommentar

Det må ikke brukes oljer som Renol eller Mero.

Blandingspartner

Elasto G5

Klebemiddel

Ja

Dosering daa.

250 ml/100 l

Potet

Preparat Blandingspartner Klebemiddel Dosering Kommentar
Fenix Nei
Fenix + Centium Nei
Fenix + Boxer Nei
Titus Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Fenix Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Soppmiddel Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold

Preparater omtalt i tabellen:
Fenix
Titus

Spesialkulturer i veksthus

Preparat Blandingspartner Klebemiddel Dosering Kommentar
Alar Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Bonzi Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Conserve Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Dazide Enhance Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Floramite Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Mainspring Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Milbeknock Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Mospilan Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Movento Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
NeemAzal-T/S Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Turex Elasto G5 Ja 250 ml pr. 100 l vann 0,25 volumprosent
Fungaflash Elasto G5 Nei
Raptol Elasto G5 Nei
Requiem Prime Elasto G5 Nei