This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sjekkliste for bruk av klebemiddel | Plantekultur
Ingen treff

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger.

I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert.

Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk.
Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

Alliance WG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Alliance WG Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Bekjempelse av Gullkrage.
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l
Duplosan Meko Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l
Medax Max Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Moddus Start DC Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Pixxaro EC Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Starane XL Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Alternativ til Starane XL er Cleave.
Stabilan 750 Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Dose over 100 ml skal det ikke brukes klebemiddel.
Tomahawk 200 Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei

Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24)

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24) Nei

Ariane S

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ariane S Nei

Atlantis OD

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Alliance WG Ja, Renol/Mero. 50 ml
Atlantis OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
Boxer Ja, Renol/Mero. 50 ml
CDQ SX Ja, Renol/Mero. 50 ml Alternativ til CDQ er Tripali.
Harmony Plus SX Ja, Renol/Mero. 50 ml
Hussar Plus OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
Stabilan 750 Ja, Renol/Mero. 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei

Attribut Twin

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Attribut Twin Ja, Renol/Mero. 50 ml
Stabilan 750 Ja, Renol/Mero. 50 ml

Axial

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Axial Nei
Harmony Plus SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Medax Max Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Moddus M EC Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Moddus Start DC Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Stabilan 750 Nei
Starane XL Nei Alternativ til Starane XL er Cleave.
Trimaxx Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Skadedyrmiddel Nei
Soppmiddel Nei

Broadway Star WG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Broadway Star WG Ja, PG26N. 25 ml/50 ml Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.
Skadedyrmiddel Ja, PG26N. 25 ml/50 ml Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.
Ugrasmiddel Ja, PG26N. 25 ml/50 ml Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.
Soppmiddel Ja, PG26N. 25 ml/50 ml Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.
Vekstregulator Ja, PG26N. 25 ml/50 ml Mindre enn10 l vann/mer enn 10 l vann.

CDQ SX

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Banvel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
CDQ SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Cleave Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Duplosan Meko Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose DP.
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Rotugras/tørre forhold.
Starane XL Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Tomahawk 200 Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose DP.
Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose v/tørre forhold.
Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose v/tørre forhold.
Vekstregulator Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l

Cerone

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Cleave

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Cleave Nei
Axial Nei
CDQ SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Harmony Plus SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Hussar Plus OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
Tripali Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Soppmiddel Nei
Vekstregulator Nei

Conserve

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Conserve Ja, Renol. 50 ml/100 l Bekjempelse av minérflue.

DFF SC 500

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Duplosan Max

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Duplosan Meko

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Duplosan Super

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Gratil WG 75

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Gratil WG 75 Ja 50 ml til 100 l vann.
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel 50 ml/100 l Aktuelt ved rotugras.
Duplosan Max Nei Vil skade kløver.

Harmony 50 SX

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Banvel Ja 50 ml/100 l
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel 50 ml/100 l Aktuelt ved rotugras.
Duplosan Max Nei Vil skade kløver.
Duplosan Meko Ja 50 ml/100 l
Cleave Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Starane XL Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.

Harmony Plus SX

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Harmony Plus SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l 1/2 dose ved gjenlegg av gras.
Axial Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Banvel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Cleave Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Aktuelt ved rotugras.
Duplosan Max Nei Vil skade kløvergjenlegg.
Duplosan Meko Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Puma Extra Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Saracen Delta Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Starane XL Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Tomahawk 200 Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Vekstregulator Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l

Hussar Plus OD

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Hussar Plus OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
Alliance WG Ja, Renol/Mero. 50 ml
Cleave Ja, Renol/Mero. 50 ml
Duplosan Meko Ja, Renol/Mero. 50 ml
Pixxaro EC Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Kan også tilsette 50 ml Renol/Mero.
Starane XL Ja, Renol/Mero. 50 ml
Stabilan 750 Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Tomahawk 200 Ja, Renol/Mero. 50 ml
Bladgjødslingsmiddel Nei
Soppmiddel Nei

Legacy 500 SC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Maister WG + Mero

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Maister WG + Mero Ja, Mero. 50-200 ml Se etikett.

Matrigon 72 SG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Matrigon 72 SG Ja, Renol/Mero. 50 ml

Moddus M EC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Moddus Start DC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Movento 100 SC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Movento 100 SC Ja/Nei, DP Klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.

Mustang Forte

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Pixxaro EC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Pixxaro EC Nei
CDQ SX Ja, DP klebemiddel. 50ml/100 l
Cleave Nei
Duplosan Max Nei
Duplosan Meko Nei
Gratil WG 75 Ja, DP klebemiddel. 50ml/100 l
Harmony Plus SX Ja, DP klebemiddel. 50ml/100 l
Saracen Delta Nei
Starane XL Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Soppmiddel Nei
Vekstregulator Nei

Puma Extra

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Puma Extra Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Harmony Plus SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Stabilan 750 Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Soppmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l

Saracen Delta

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Sencor SC 600 - Dispensasjon

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Stabilan 750

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei
Alliance WG Ja, DP klebemiddel. 50ml/100 l
Atlantis OD Ja, Renol/Mero 50 ml
Attribut Twin Ja, Renol/Mero 50 ml
CDQ SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Gratil WG 75 Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Harmony Plus SX Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Hussar Plus OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
Tripali Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l

Starane XL

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Starane XL Nei
Axial Nei
Harmony Plus SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Hussar Plus OD Ja, Renol/Mero. 50 ml
CDQ SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Tripali Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Soppmiddel Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Vekstregulator Nei

Tomahawk 200

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Tomahawk 200 Nei
Axial Nei
CDQ SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Harmony Plus SX Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Tripali Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml.
Bladgjødslingsmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Soppmiddel Nei
Vekstregulator Nei

Trimaxx

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Nei

Tripali

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Tripali Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Cleave Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose under 50 ml.
Duplosan Max Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l Rotugras/tørre forhold.
Duplosan Meko Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose DP klebemiddel.
Starane XL Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l Hvis dose under 50 ml.
Tomahawk 200 Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose DP klebemiddel.
Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold.
Vekstregulator Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l

Potet

Preparat Blandingspartner Klebemiddel Dosering Kommentar
Fenix Nei
Fenix + Centium Nei
Fenix + Boxer Nei
Titus Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Fenix Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Soppmiddel Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Skadedyrmiddel Ja, DP klebemiddel. 100 ml/100 l
Titus + Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja, DP klebemiddel. 50 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold

Preparater omtalt i tabellen:
Fenix
Titus