This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sjekkliste for bruk av klebemiddel | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

Sjekkliste for bruk av klebemiddel

Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger.

I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert.

Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk.
Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.

Alliance WG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Alliance WG Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l Bekjempelse av Gullkrage
Duplosan Meko Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l
Pixxaro EC Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Tomahawk 200 Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l
Starane XL Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l
Moddus Start DC Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Stabilan 750 Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Skadedyrsmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei
Soppmiddel Nei
Medax Max Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l

Ally Class 50 WG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ally Class 50 WG Nei

Ariane S

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Atlantis OD

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Atlantis OD Ja Renol/Mero 50 ml
Boxer Ja Renol/Mero 50 ml
Hussar Plus OD Ja Renol/Mero 50 ml
Harmony Plus SX Ja Renol/Mero 50 ml
CDQ SX Ja Renol/Mero 50 ml
Stabilan 750 Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Alliance WG Ja Renol/Mero 50 ml

Attribut Twin

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Attribut Twin Ja Renol/Mero 50 ml
Stabilan 750 Ja Renol/Mero 50 ml

Axial

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Axial Nei
Stabilan 750 Nei
Harmony Plus SX Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Starane XL Nei
Moddus M EC Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Moddus Start DC Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Trimaxx Nei Ikke etter stadiet BBCH 32.
Skadedyrsmiddel Nei
Medax Max Nei
Cleave Nei

Broadway Star WG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Broadway Star WG Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann
Skadedyrsmiddel Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann
Ugrasmiddel Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann
Soppmiddel Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann
Medax Max Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann
Vekstregulator Ja PG26N 25 ml/50 ml <10 l vann/> 10 l vann

CDQ SX

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
CDQ SX Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Banvel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Duplosan Meko Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose DP
Tomahawk 200 Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose DP
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l Rotugras/tørre forhold
Starane XL Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50ml
Vekstregulator Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose v/tørre forhold
Soppmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose v/tørre forhold
Skadedyrsmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Puma Extra Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Medax Max Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Cleave Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50ml

Cerone

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Cleave

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Cleave Nei
Axial Nei
Harmony Plus SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold
Hussar Plus OD Ja Renol/Mero 50 ml
Vekstregulator Nei
CDQ SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Tripali Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Soppmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei

Conserve

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Conserve Ja Renol 50 ml/100 l Bekjempelse av minérflue

Delaro SC 325

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

DFF SC 500

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Elatus Era

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Elatus Plus

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Gratil WG 75

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Harmony Plus SX

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Harmony Plus SX Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Banvel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Tomahawk 200 Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Starane XL Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose ved tørre forhold
Duplosan Meko Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Puma Extra Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Axial Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l Aktuelt ved rotugras.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Nei Vil skade kløvergjenlegg.
Saracen Delta Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Vekstregulator Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose ved tørre forhold
Skadedyrmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei
Cleave Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold

Hussar Plus OD

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Hussar Plus OD Ja Renol/Mero 50 ml
Tomahawk 200 Ja Renol/Mero 50 ml
Alliance WG Ja Renol/Mero 50 ml
Pixxaro EC Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Starane XL Ja Renol/Mero 50 ml
Duplosan Meko Nei
Stabilan 750 Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei
Cleave Ja Renol/Mero 50 ml

Legacy 500 SC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Maister WG + Mero

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Maister WG + Mero Ja Mero 50-200 ml Se etikett.

Matrigon 72 SG

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Matrigon 72 SG Ja Renol/Mero 50 ml/100 l

Moddus M EC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Moddus Start DC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Movento 100 SC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Movento 100 SC Ja/Nei DP Klebemiddel 50 ml/100 l Ved tørre forhold.

Mustang Forte

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel

Pixxaro EC

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Starane XL Nei
Duplosan Meko Nei
Harmony Plus SX Ja DP klebemiddel 50ml/100 l
CDQ SX Ja DP klebemiddel 50ml/100 l
Saracen Delta Nei
Vekstregulator Nei
Soppmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei
Pixxaro EC Nei
Cleave Nei
Gratil WG 75 Ja DP klebemiddel 50ml/100 l

Propulse SE 250

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Puma Extra

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Puma Extra Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Harmony Plus SX Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Stabilan 750 Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Skadedyrmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Soppmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l

Saracen Delta

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Sencor SC 600 Dispensasjon 2022

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Starane XL

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Starane XL Nei
Axial Nei
Harmony Plus SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose ved tørre forhold.
Hussar Plus OD Ja Renol/Mero 50 ml
Vekstregulator Nei
CDQ SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Tripali Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Soppmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei

Tomahawk 200

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Axial Nei
Harmony Plus SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1⁄2 dose ved tørre forhold.
Vekstregulator Nei
CDQ SX Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Tripali Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose er under 50 ml
Soppmiddel Nei
Skadedyrmiddel Nei
Bladgjødslingsmiddel Nei

Trimaxx

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ikke aktuelt å bruke klebemiddel.

Tripali

Blandingspartner Klebemiddel Dosering daa. Kommentar
Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Duplosan Meko Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose DP klebemiddel
Tomahawk 200 Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose DP klebemiddel
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l Rotugras/tørre forhold
Starane XL Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose under 50 ml
Cleave Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l Hvis dose under 50 ml
Vekstregulator Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Soppmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold
Skadedyrsmiddel Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l
Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 25 ml/100 l 1/2 dose ved tørre forhold

Potet

Preparat Blandingspartner Klebemiddel Dosering Kommentar
Fenix Nei
Fenix + Sencor Nei
Fenix + Centium Nei
Fenix + Boxer Nei
Titus Ja/DP klebemiddel 100 ml/100 l
Titus + Fenix Ja/DP klebemiddel 100 ml/100 l
Titus + Sencor Ja/DP klebemiddel 100 ml/100 l
Titus + Soppmiddel Ja/DP klebemiddel 100 ml/100 l
Titus + Skadedyrmiddel Ja/DP klebemiddel 100 ml/100 l
Titus + Bladgjødslingsmiddel Nei/Ja DP klebemiddel 50 ml/100 l 1⁄2 dose ved tørre forhold

Preparater omtalt i tabellen:
Fenix
Titus