This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Produksjon, leveranse og emballasje | Plantekultur
Ingen treff

Produksjon, leveranse og emballasje

GrasAAT® og KOFA® ensileringsmidler leveres fra ADDCON Nordic AS. Produktene leveres i 25 L kanner, 200 L fat, 1000 L IBC-containere og som bulkvare fra tankbil i noen områder.

Vare 25 l kanne 200 l fat 100 l IBC Bulk
GrasAAT® Lacto X X X X
GrasAAT® Plus X
GrasAAT® EC X
GrasAAT® SX X
KOFA® LP X X
KOFA® Ultra X X
KOFA® Stabil X
GrasAAT® Feed X X
GrasAAT® TMR X X

Tomme 25 liters kanner brukt til ensileringsmidler leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Kontakt din forhandler for opplysninger om hvor ditt nærmeste mottak er eller finn det på grontpunkt.no.

Tøm kannene, og skyll de med vann før levering til avfallsmottak. Tomme 200 l fat kan ikke lenger leveres til ADDCON Nordic, da det leveres ensileringsmiddel kun på nye fat. Disse må leveres til lokale avfallsmottak. 1000 liter IBC-container som er tom, skylt, drypptørr og i god stand kan leveres til NOREKO eller Schutz (Se infoskriv i merkeplate på IBC-container).

Det kan spares mye emballasje og kostnader ved å kjøpe ensileringsmidlene i 1000 liters IBC-container. På høsteutstyret brukes kanner eller fat som tidligere, men etterfylling foretas etter behov fra IBC-container. Ved større mengder kan også IBC-containere fylles på gården fra tankbil.

Tekstforfatter: Addcon Nordic, Torstein Lye