This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Produksjon, leveranse og emballasje | Plantekultur
Ingen treff

Produksjon, leveranse og emballasje

GrasAAT® og KOFA® ensileringsmidler leveres fra ADDCON Nordic AS. Produktene leveres i 25 L kanner, 200 L fat, 1000 L IBC-containere og som bulkvare fra tankbil i noen områder.

Vare 25 l kanne 200 l fat 100 l IBC Bulk
GrasAAT® Lacto Ja Ja Ja Ja
GrasAAT® Plus Ja Ja Ja Ja
GrasAAT® EC Nei Nei Ja Nei
GrasAAT® SX Nei Nei Ja Nei
KOFA® LP Ja Ja Ja Ja
KOFA® Ultra Ja Ja Ja Ja
KOFASIL® Stabil Nei Nei Ja Nei
GrasAAT® Feed Nei Ja Ja Nei
GrasAAT® TMR Nei Ja Ja Nei

Tøm emballasjen og skyll den med vann før levering til avfallsmottaket. 1000 liter IBC-container som er tom, skylt, drypptørr og i god stand kan leveres til NOREKO eller Schütz (Se infoskriv i merkeplate på IBC-container).

Det kan spares mye emballasje og kostnader ved å kjøpe ensileringsmidlene i 1000 liters IBC-container. På høsteutstyret brukes kanner eller fat som tidligere, men etterfylling foretas etter behov fra IBC-container. Ved større mengder kan også IBC-containere fylles på gården fra tankbil.

Tomme 25 liter kanner og 200 liter fat kan leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Kontakt din forhandler for opplysninger om hvor ditt nærmeste mottak er eller finn det på Grønt Punkt Norge. 

Tekstforfatter: Addcon Nordic, Torstein Lye