This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Lagring av såkorn | Plantekultur
Ingen treff

Lagring av såkorn

Såkorn er å betrakte som en tørrvare. Ved produksjon av såkorn må råvaren tørkes ned til maksimum 15 % vann for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det da viktig at såkornet lagres forsvarlig.

Storsekker - såkorn.

Storsekkene er ikke vanntette og må lagres luftig under tak på et tørt underlag. Lagring utendørs på paller under presenning er ikke å anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken, og kondens kan dannes under presenningen. Denne fuktigheten kan deretter trenge inn i storsekkene og skape forhold for groing, soppdanning og lignende. Såvarer er biologisk materiale og kvalitet vil endres med tid.

En garanti for spireevne gjelder innenfor sertifiseringsperioden og forutsetter at varen er lagret tilfredsstillende.

Dersom varen overlagres til ny sesong er kjøper selv ansvarlig for å forsikre seg om at varen holder tilfredsstillende kvalitet.