This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fôrkorn | Plantekultur
Ingen treff

Fôrkorn

Det er ønskelig å bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret. Bransjen trenger rett kvalitet og mengde av alle kornartene, oljefrø, erter og åkerbønner. Det er viktig å dyrke de artene og sortene som bransjen etterspør for å oppnå balanse i markedet og unngå ekstra kostnader. Bedriftene i Norgesfôr-kjeden har stort behov for norskdyrket korn i kraftfôret.

Kraftfôr fra Alkaserien er et eksempel på bruk av norsk korn i kraftfôret, med en andel på ca. 95% norsk bygg.

Norgesfôr-bedriftene sitt fag-apparat på korn har god erfaring og kompetanse på korn og står klare til å hjelpe deg.