This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gode ensileringsråd | Plantekultur
Ingen treff

Gode ensileringsråd

.

Gode råd ved ensilering i rundballer:

 • Riktig høstetidspunkt

 • Rask fortørking

 • God kutting

 • Tilsett anbefalt mengde GrasAAT®
  eller KOFA®

 • Press harde, velforma baller

 • God plastkvalitet

 • Kort tid fra pressing til innpakking

 • Tett innpakking, minst 6 lag plast (8 lag ved høy TS-prosent)

 • Kort tid fra pakking til flytting

 • Beskytt mot skadedyr

 • Ha jevnlig kontroll av lagerplass og tetting av synlige hull

Gode råd ved ensilering i silo:

 • Tett og rengjort silo

 • Vann i vannlåsen

 • Riktig høstetidspunkt

 • Moderat fortørking

 • Unngå jord og gjødsel-rester

 • God kutting

 • Tilsett GrasAAT® i tårnsilo eller innendørs plansilo

 • Tilsett GrasAAT® eller KOFA® i utendørs plansilo

 • Tilsett anbefalt dosering fra første lass

 • Jevn i siloen etter hvert som den fylles

 • Sørg for god pakking.

 • Ved stopp i innlegginga må siloen dekkes til med plast

 • Avslutt plansilo med plast-duk langs veggene som brettes inn med ny plast-duk over

 • Bruk sammenhengende press, spesielt langs kanten

 • Vent gjerne til det blir kjølig om høsten før siloen åpnes

Riktig mengde ensileringsmiddel

Det er svært mange forhold som spiller inn på hva som er riktig mengde ensileringsmiddel i silo og rundballer. Anbefalt mengde av for eksempel GrasAAT® er 3 – 5 liter pr. tonn gras. De viktigste forholdene som spiller inn om du skal bruke 3, 4 eller 5 liter pr. tonn er:

 • Fortørking

 • Innleggingstid

 • Pakking

 • Tildekking

 • Stubbehøyde

 • Kuttelengde

Tekstforfatter: Addcon Nordic, Torstein Lye