This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gode ensileringsråd | Plantekultur
Ingen treff
Ensilering

Gode ensileringsråd

Gode råd ved rundballeensilering:

 • Riktig høstetidspunkt

 • Slåmaskin med utstyr for stengelbehandling

 • Breispredning for rask fortørking

 • God kutting

 • Tilsett anbefalt mengde GrasAAT®
  eller KOFASIL®

 • Press harde, velforma baller

 • God plastkvalitet, lys plast

 • Kort tid fra pressing til innpakking

 • Tett innpakking, minst 6 lag plast (8 lag hvis det er gammelt gras og/eller høgt TS-nivå)

 • Beskytt mot skadedyr

 • Ha jevnlig kontroll av lagerplass og tetting av synlige hull

Gode råd ved ensilering i silo:

 • Tett og rengjort silo

 • Vann i vannlåsen

 • Riktig høstetidspunkt

 • Moderat fortørking

 • Unngå jord og gjødsel-rester

 • God kutting

 • Tilsett GrasAAT® i tårnsilo eller innendørs plansilo

 • Tilsett GrasAAT® eller KOFASIL® i utendørs plansilo

 • Tilsett anbefalt dosering fra første lass

 • Jevn ut i siloen etter hvert som den fylles

 • Sørg for god pakking.

 • Ved stopp i innlegginga må siloen dekkes til med plast

 • Avslutt plansilo med plast-duk langs veggene som brettes inn med ny plast-duk over

 • Bruk sammenhengende press, spesielt langs kanten

 • Vent gjerne til det blir kjølig om høsten før siloen åpnes

Riktig mengde ensileringsmiddel

Det er svært mange forhold som spiller inn på hva som er riktig mengde ensileringsmiddel i silo og rundballer. Anbefalt mengde av for eksempel GrasAAT® er 3 – 5 liter pr. tonn gras. De viktigste forholdene som spiller inn om du skal bruke 3, 4 eller 5 liter pr. tonn er:

 • Fortørking

 • Innleggingstid

 • Pakking

 • Tildekking

 • Bruk av husdyrgjødsel

 • Stubbehøyde

 • Kuttelengde

Produksjon, leveranse og emballasje

GrasAAT® - og KOFASIL® ensilerings- midler leveres fra ADDCON Nordic AS sin fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Produktene leveres i 25 L kanner, 200 L fat, 1000 L IBC-containere og som bulkvare fra tankbil i noen områder.

Vare 25 l kanne 200 l fat 1000 l IBC Bulk
GrasAAT® Lacto x x x x
GrasAAT® Plus x x x x
GrasAAT® EC x
GrasAAT® SX x x
KOFASIL® LP x x x x
KOFASIL® Ultra x x x x
KOFASIL® Stabil x x
GrasAAT® Feed x x
GrasAAT® TMR x x

Tomme 25 liters kanner brukt til ensileringsmidler leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Kontakt din forhandler for opplysninger om hvor ditt nærmeste mottak er eller finn det på grontpunkt.no.

Tøm kannene, og skyll de med vann før levering til avfallsmottak. Tomme 200 l fat kan ikke lenger leveres til ADDCON Nordic, da det leveres ensileringsmiddel kun på nye fat. Disse må leveres til lokale avfallsmottak. 1000 liter IBC-container som er tom, skylt, drypptørr og i god stand kan leveres til NOREKO eller Schutz (Se infoskriv i merkeplate på IBC-container).

Det kan spares mye emballasje og kostnader ved å kjøpe ensileringsmidlene i 1000 liters IBC-container. På høsteutstyret brukes kanner eller fat som tidligere, men etterfylling foretas etter behov fra IBC-container. Ved større mengder kan også IBC-containere fylles på gården fra tankbil.

Tekstforfatter: Addcon Nordic, Torstein Lye