This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur | Plantekultur
Ingen treff

Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur

Regnfasthet er krav til antall timer med oppholdsvær etter sprøyting.

Andre faktorer som påvirker regnfastheten er klimaforhold som temperatur, luft- og jordfuktighet samt lysintensitet. 

Insektmiddel Full effekt Vesentlig effekt Temperaturkrav
Decis Mega EW 50 2 timer 1 time
Fibro - -
Karate 5 CS 2 timer 1 time
Mavrik 2 timer 1 time
Raptol - - 5 - 20 °C.
Teppeki 2 timer 1 time Må ikke brukes på/over blomstrende vegetasjon, se preparatomtale.
Soppmiddel Full effekt Vesentlig effekt Temperaturkrav
Amistar 2 timer 1 timer
Ascra Xpro EC 260 1 time 1/2 time
Aviator Xpro EC 225 1 time 15 min
Balaya 1/2 time Under 1/2 time
Comet Pro 1/2 time Under 1/2 time
Cymbal 45 2 time 1 time
Delaro SC 325 2 timer 1 time
Elatus Era 1 time
Elatus Plus 1 time
Geoxe 50 WG 4 timer 2 timer
Pictor Active 1-2 timer 2 timer 6 -25 °C.
Proline EC 250 2 timer 1 time 6 - 25˚C (Optimalt 15 - 18˚C).
Propulse SE 250 1 time 1/2 time
Proxanil 2 timer 1 time
Ranman Top 1 time 1/2 time
Revus 250 SC 1 time 1/2 time Regnfast ved opptørking av bladene.
Revus Top 1 time 1/2 time Regnfast ved opptørking av bladene.
Revyona 2 1
Serenade Aso 6 timer 4 timer Fra 10˚C.
Signum 2 timer 1 time
Switch 62,5 WG 4 timer 2 timer Optimal temp. 15 - 20˚C. Ikke i sterk sol.
Syllit 544 SC 2 timer
Talius 1 time 1/2 time
Zorvec Endavia 20 min. Regnfast ved opptørking av bladene.
Ugrasmiddel Full effekt Vesentlig effekt Temperaturkrav
Agil 100 EC 1 time 1⁄2 time Lite temperaturavhengig, men ugraset må være i aktiv vekst.
Alliance WG 2 timer 1 time Fra 5°C og vekst i ugraset, helst 6-8° C.
Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24) 4 timer 1 time 2 - 4˚C og vekst i ugraset, helst 6-8˚ C. Siste bruksdag 20.06.24.
Ariane S 2 timer 1 time Min. 12˚C. Ikke under 8˚C på natta.
Atlantis OD 4 timer 2 timer Fra 5°C. Regnfasthet forutsetter bruk av 50 ml Mero/Renol.
Attribut Twin 6 timer 4 timer Fra 5˚C.
Axial 1 time 1/2 time Kan brukes så snart det er vekst i planter.
Basagran SG 5 timer 2 timer Min. 12˚C. Ikke under 8˚C på natta.
Betanal SC 6 timer 2 timer Temperaturkrav 10 - 12˚C.
Boxer Ikke relevant pga. jordopptak Lite temperaturavhengig. Best effekt ved gode forhold.
Broadway Star WG 1 time 1/2 time Fra 6˚C og vekst i ugraset.
CDQ SX 4 timer 2 timer Fra 6˚C og vekst i ugraset.
Centium 36 CS Ikke relevant pga. jordopptak. Lite temperaturavhengig. Best effekt ved gode forhold.
Cleave 1 time 1/2 time Fra 5˚C og vekst i ugraset.
DFF SC 500 1 time 1/2 time Fra 2°C, men det må være vekst i ugraset.
Duplosan Max 5 timer 2 timer Fra 10°C og god luftfuktighet.
Duplosan D - NYHET 1 time Fra 8 - 9° C
Duplosan Meko 5 timer 2 timer Fra 8°C og god luftfuktighet.
Focus Ultra 1 time 1/2 time Ikke temperaturavhengig, men ugraset må være i aktiv vekst.
Glypper 4 timer 2 timer Fra 5˚C.
Goltix 4 timer 2 timer Fra 15˚C og høy luftfuktighet.
Gratil WG 75 1 time 1/2 time Lite temperaturavhengig, men ugraset må være i aktiv vekst.
Harmony 50 SX 4 timer 2 timer Fra 6˚C og vekst i ugraset, helst 8-10˚ C.
Harmony Plus SX 4 timer 2 timer Fra 6˚C og vekst i ugraset, helst 8-10˚ C.
Hussar Plus OD 4 timer 2 timer Fra 5˚C og vekst i ugraset.
Legacy 500 SC 1 time 1/2 time Fra 2°C, men det må være vekst i ugraset.
Maister WG + Mero 2 timer 1 time 8˚C og god vekst.
Matrigon 72 SG 6 timer 3 timer Minimum 12˚C. Ikke under 8˚C på natta.
Mustang Forte 2 timer 1 time 5 - 25˚C.
Pixxaro EC 1 time 1/2 time 5 - 25˚C.
Puma Extra 1 time 1/2 time Best virkning fram til 4-bladstadiet.
Roundup Flick 1 time 1/2 time Fra 5˚C.
Roundup Powermax 1 time 1/2 time Fra 5˚C.
Saracen Delta 1 time 1/2 time Fra 3˚C.
Select + Renol 1 time 1/2 time
Starane XL 1 time 1/2 time Fra 5˚C og vekst i ugraset.
Titus 3 timer 1 time
Tomahawk 200 1 time 1/2 time 10 - 12˚C. Ikke under 6˚C på natta.
Tripali 4 timer 2 timer Fra 6˚C og vekst i ugraset.
Vekstreguleringsmiddel Full effekt Vesentlig effekt Temperaturkrav
Cerone 3 timer - 12 - 25˚C.
Cycocel 750 3 timer Fra 8 - 15° C
Medax Max 2 timer 1 time 6 - 20˚C.
Moddus M EC 2 timer 1 time 6 - 20°C.
Moddus Start DC 2 timer 1 time 6 - 20˚C.
Stabilan 750 3 timer 1 time 8 - 20˚C.
Trimaxx 2 timer 1 time 8 - 24˚C.
Full effekt Vesentlig effekt Temperaturkrav
Select Plus - NYHET 1 1/2 time 1 time