This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Korn vår viktigste råvare i matproduksjon | Plantekultur
Ingen treff

Korn vår viktigste råvare i matproduksjon

Korn er den viktigste råvaren i matproduksjonen både til mennesker og dyr.

Ut fra erfaringene vi har med koronapandemien siden vinteren 2020 og situasjonen i Europa, synliggjør det at norsk kornproduksjon er viktigere enn noensinne.

Kornmarkedene globalt blir påvirket. Med andre ord, sammen med klimaendringene, øker vår sårbarhet, og tilgangen til de internasjonale markedene blir mer uforutsigbare.