This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Driftskreditt | Plantekultur
Ingen treff

Driftskreditt

Medlemsbedriftene i Norgesfôr-kjeden er tilsluttet avtalen om driftskreditt i landbruket.

Det vil si at de som leverer korn til våre anlegg kan søke sin bankforbindelse om kreditt, vanligvis med sikkerhet i produsentoppgjørene. Kornleveransene inngår i driftskredittgrunnlaget med inntil 40% (inkl. mva.) av samlet leveranse siste kalenderår.