This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

VIXERAN | Plantekultur
Ingen treff

VIXERAN

Vixeran en enkel og miljøvennlig metode for å fiksere fritt tilgjengelig nitrogen direkte fra luften.

Fanger nitrogen fra luften og gjør det tilgjengelig for plantene. Nitrogengjødsel har hatt en avgjørende betydning for økte avlinger og kvalitet i landbruksvekster. Men det er ikke uten ulemper.

Organismene som lever inne i en plante uten å forårsake sykdom kalles endofytter. Så langt man har analysert har man funnet endofytter i alle typer planter, likevel er samspillet mellom endofyttene og planten lite forstått. Endofyttene lever av organiske forbindelser fra planten, det vil si at de snylter, men noen arter er i stand til å gi noe tilbake til planten. Noen arter kan fiksere nitrogen fra luften og gi dette til planten i form av ammonium.

Vixeran er et biologisk nitrogenfikserende produkt. Vixeran er basert på en anerkjent stamme av bakterien Azotobacter salinestris CECT 9690 som er utvalgt for sin gode evne til å kolonisere planter og fiksere nitrogen i dem. I Vixeran er bakterien i sitt hvilestadium – langlivede tykkvegget endosporer også kalt cyster, produktet har derfor god holdbarhet.

Vixeran påføres unge planter som en bladsprøyting. Fuktigheten i sprøytevæsken aktiverer cystene til å spire slik at bakterien vokser og koloniserer planten både utenpå og inni. Bakterien er aktiv fra 4°C – 45°C, og optimal temperatur for tilvekst er 10-35°C. Ved lave temperaturer og abiotisk stress danner bakterien cyster og går i dvale for å re-aktiveres når forholdene er gode.

Vixeran kan tankblandes med de fleste plantevernmidler og gjødselpreparater så lenge pH i sprøytevæsken er mellom 5,5 og 9.

Anbefaling i korn

Løses i vann og sprøytes på bladene på unge planter. Behandlingstidspunkt er BBCH 21 – 31, når plantene er i god vekst (Vixeran blandes i sprøytetanken når man sprøyter mot ugras/vekstregulering)

Dosering

En behandling med 5 g/daa.

Anbefaling ved delt gjødsling

Grunngjødsling skal ikke reduseres. Delgjødsling kan reduseres med 3 kg N per daa. Proteingjødslingen i hvete skal ikke reduseres

Blandbarhet

Syngenta har gjort mange testblandinger for å se på biologisk og fysisk blandbarhet for Vixeran med ulike plantevernmidler og de ser at Vixeran kan blandes med de aller fleste plantevernmidler, bortsett fra midler som er ment å drepe bakterier som kobber- og klorid-preparater og desinfeksjonspreparater.

Syngenta garanterer ikke, at alle preparater i blandetabellen, fysisk kan tankblandes eller er sikre for kulturen under alle eksisterende forhold, som er påvirket av f.eks. vannkvalitet, vanntemperaturer, vær, sorter mm. Ved tankblanding tilsettes først Vixeran og deretter de øvrige preparater.

Bruk IKKE Vixeran i kombinasjon med kobber- eller klorholdige midler eller med produkter som virker bakteriedrepende. Blandingstest anbefales.