This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

KSL | Plantekultur
Ingen treff

KSL

KSL er et system for dokumentasjon av landbruksproduksjonen.

Kvalitetssystemet krever at produsenten har KSL i orden og at nødvendig egenrevisjon og lukking av avvik er gjennomført før vare leveres til varemottaker.

Det er krav til godkjent KSL for å levere matkorn.

Leveranser av korn uten godkjent KSL-dokumentasjon på leveringstidspunkt, vil avregnes som fôrkorn med et pristrekk på 10 øre pr kg.

Vi oppfordrer alle til å ha KSL i orden.

Ved godkjent KSL dokumenterer du som produsent at produksjonen utføres i henhold til gjeldende lover og regler.
Mer info finnes på KSL sin hjemmeside.
Eller du kan ringe KSL på telefon 24 14 83 00.