This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

KSL | Plantekultur
Ingen treff

KSL

Det er krav til godkjent KSL for å levere matkorn.

Leveres det korn fra produsent som ikke har godkjent KSL vil det bli trukket 10 øre/kg i oppgjøret (matkorn vil bli avregnet som fôrkorn med et trekk på 10 øre/kg i fôrprisen). Vi oppfordrer alle til å ha KSL i orden. Ved godkjent KSL viser du som produsent at produksjonen utføres i henhold til gjeldende lover og regler.
Mer info finnes på KSL Kvalitetssystem i landbruket eller du kan ringe KSL på telefon 24 14 83 00.