This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

QUANTIS | Plantekultur
Ingen treff

QUANTIS

QUANTIS™ reduserer varme- og tørkestress og sikrer avlingsutbyttet.

Dyrkning av poteter er under stigende press på grunn av forandringer i klimaet. Samtidig stiller forbrukerne og myndigheter flere krav om miljøvennlig og bærekraftig produksjon. For å kunne drive effektivt under de forutsetningene, er det behov for å ta inn ny teknologi i dyrkningspraksisen. Biostimulanter vil kunne være en del av løsningen - det forbereder dyrkningspraksisen på fremtidens utfordringer.

Quantis er en flytende biostimulant laget av et fermenteringsprodukt fra produksjon av gjær basert på melasse fra sukkerrør. I tillegg til den biostimulerende effekten gir Quantis et tilskudd av næringsstoffer som kalium, kalsium og organisk karbon i form av sukker, syrer, aminosyrer og peptider som kan absorberes av planten.

Quantis sprøytes på bladene og har en forebyggende effekt mot abiotisk stress, slik som varme-, tørke- og kuldestress. Det gjør at plantene bedre klarer å opprettholde fotosynteseaktiviteten under stressende forhold.

Dosering og bruksanbefaling

Quantis har vist god effekt på en lang rekke vekster. I potet har 1 til 3 behandlinger med 200 ml/daa redusert plantenes følsomhet for stress og gitt større avling i form av større knoller. Quantis kan tankblandes med insektmidler og soppmidler. Quantis skal brukes forebyggende og tas opp igjennom bladene. Quantis sprøytes på bladverket 3-7 dager før plantestress (høy temperatur og tørt) og gjentas ved behov ut gjennom vekstperioden med to ukers mellomrom.

Innhold

Tørrstoff 50,0 - 55,0 %
Karbon (C) 12,8 - 19,3 %
Aminosyrer 1,8 - 2,2 %
Nitrogen (N) 0,8 - 1,2 %
Kalium (K) 6,8 - 10,2 %
Kalsium (Ca) 0,8 - 1,7 %

Blandbarhet

Sørg for at sprøyten er ren og innstilt til å gi en jevn fordeling av sprøytevæsken med det ønskede væskevolumet.
Fyll sprøytetanken halvt med rent vann og start med omrøring.

Tilsett den totale mengde QUANTIS som trengs til sprøytetanken. Ved tankblanding med QUANTIS tilsettes plantevernmiddelet først og deretter QUANTIS. Fyll deretter opp med vann til det totale volumet som trengs til blandingen, og fortsett med omrøring under hele sprøytingen.

La ikke den ferdigblandede sprøytevæsken bli stående i sprøyten i lange perioder (f.eks. ved pauser eller natten over).

Bland kun den mengde som skal brukes med en gang. Vask alt sprøyteutstyr grundig med vann umiddelbart etter bruk.

Anbefalt vannmengde er 10-30 liter vann pr dekar.
Hvis det tilsettes flere produktet i tanken skal QUANTIS tilsettes som de siste produkt etter og under omrøring.