This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstbygg | Plantekultur
Ingen treff

Høstbygg

Strand Unikorn opplever økende etterspørsel etter høstbygg, og med de senere års vinterforhold har byggdyrkingen gått bra i de sørligste områdene på Østlandet.

Høstbygget regnes først og fremst som forgrøde til høstraps da det er en tidlig art. Vinterherdigheten er gjennomgående svak. Strand Unikorn tilbyr både hybridsort og linjesort.

Høstbygg - sorter vil kunne variere

Såmengde hybrid: 11-12 kg/daa
Såmengde linje: 17-18 kg/daa