This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Matkorn | Plantekultur
Ingen treff

Matkorn

Det nasjonale målet er å produsere mest mulig korn av de arter, sorter og kvaliteter som mølleindustrien trenger. Næringen har i en «Godt norsk» strategi et mål om en størst mulig andel mel fra norsk korn i brød og bakevarer.

Havre i kostholdet har lange tradisjoner i Norge. Forbruket av havre til gryn har vært stigende gjennom mange år. Norgesfôr/ Strand Unikorn har utviklet et program for innkjøp og utsortering av havre egnet til produksjon av havregryn. Det viktigste økonomiske kvalitetskriteriet er grynutbytte etter avskalling. Høyt grynutbytte gir økt betalingsevne. I tillegg stilles det strenge krav til hygienisk kvalitet.