This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Matkorn | Plantekultur
Ingen treff

Matkorn

Det nasjonale målet er å produsere mest mulig korn av de arter, sorter og kvaliteter som matkornbransjen trenger. Dette for å oppnå en størst mulig andel norsk korn inn i sluttproduktet. Med mer fokus på opprinnelse og kortreist mat er det viktig at vi produserer de kvaliteter og kvantiteter som blir etterspurt av bransjen.

For bakeren skal kunne ha forutsigbarhet, og produsere et kvalitetsprodukt, er det en forutsetning at matmelsmøllene har tilgang på matkorn av rett kvalitetsklasse. For å oppnå bedre kvalitet ble det før innhøstningen høsten 2017 satt en nedre grense på protein i mathvete til 11,5%. Dette er med på å heve det gjennomsnittlige proteinnivået i norsk korn.

Havre til mat har lange tradisjoner i Norge, og andelen som går til mat er oppadgående. Det er viktig at vi klarer å dyrke nok mathavre av rett kvalitet til å dekke det norske markedet. Partier av god kvalitet bør sorteres og holdes for seg selv.