This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kvalitetsvurdering | Plantekultur
Ingen treff

Kvalitetsvurdering

Norgesfôr har strenge prosedyrer for å sikre en trygg og riktig kvalitetsvurdering av kornet.

Vi bruker Eurofins Food & Feed Testing Norway AS laboratorium til kvalitetsbedømmelse av produsentkornet.
God kvalitet på kornet sikrer gode sluttprodukter både til mat og fôr.