This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Dataflyt | Plantekultur
Ingen treff

Dataflyt

Strand Unikorn er medeier i Landbrukets Dataflyt som utvikler løsninger for mer rasjonell datahåndtering, og styrker beslutningsgrunnlaget for deg som produsent.

Landbrukets Dataflyt tilbyr at kornoppgjøret overføres direkte til ditt regnskapskontor eller direkte inn i ditt regnskapssystem (gjelder: Agro Økonomi og Duett Økonomi), og konterer avregningen rett i regnskapet ditt. Dette avhenger av at det er en avtale på plass med Landbrukets Dataflyt.

Du finner mer informasjon om dette tilbudet på Landbrukets Dataflyt sin hjemmeside. Her vil du også kunne registrere ditt landbruksforetak slik at du kan benytte deg av tjenestene i løsningen.