This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Frøblandinger til alle formål | Plantekultur
Ingen treff

Frøblandinger til alle formål

Bonde mater kuene.

Under denne seksjonen kan du velge mellom flere enn 40 frøblandinger.

  • Eng- og beiteblandinger for hele landet

  • Spesialblandinger

  • Frøblandinger til økologisk produksjon

  • Grønnfôrblandinger

  • Beiteblanding m/perserkløver

  • Surfôrblanding m/italiensk og westerwoldsk raigras

  • Grønngjødsling- og jordforbedringsblandinger

  • Blandinger til fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk

  • Blandinger for pollinerende insekter

  • Blandinger til plen- og grøntanlegg

Valget er ditt!

Vi hjelper deg gjerne med valget hvis du har behov for det.
Telefon 62 35 15 00

Det kan forekomme mindre justeringer i frøblandingene avhengig av tilgang på frø.
Se Strand Unikorn sin hjemmeside for detaljert og oppdatert informasjon.

Frøblandinger etter nr., bruksområder og vinterherdighet:

Vinterstyrke Moderat Normal Vintersterk Svært vintersterk
Landsdel Sør-Norge: Kystnære strøk Midt- og Sør-Norge: Flatbygder (Innlandsbygder) Midt- og Sør-Norge: Dal- og fjellbygder Nordland: Kyststrøk Indre Nordland, Midt- og Sør-Norge: Fjellstrøk Nord-Norge: Finnmark og Troms
Ulike frøblandinger Med kløver
Surfôr Ja 14/15 14/15 (4)/10 4/10 2 2
Surfôr Nei 25 25 1 1
Surfôr (m/ strandvingel) Ja 22/24/27 22/24/27 24 22/24/27
Surfôr (hunde-/raisgras/engsvingel) Ja 20 20 20 20
Surfôr (bladfaks-/timotei) Nei 21 21 21 21
Beite Ja 11/16 11/(16) 11 11
Kombinasjon surfôr/beite Ja 13/19/27 13 5/8 5/8 2/5 2/5
Kombinasjon surfôr/beite Nei 12/23 12 7 3/7 3 (3)
Høy Nei 9 evt. ren timotei Liljeros 9 evt. ren timotei Liljeros 9 evt. ren timotei Liljeros 9 evt. ren timotei Liljeros 1 1
Kombinasjon surfôr/høy Nei 9/12 19/12 7/9 7/9 1 1
Hest - beite-/slått Nei 26 26 26 26
Økologisk Ja 30/32 30/32 30/31 30/31 31 (31)