This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugrasnøkkelen | Plantekultur
Ingen treff

Ugrasnøkkelen

NIBIO sin ugrasnøkkel er et godt hjelpemiddel for å identifisere hvilket ugras du har i åkeren din, allerede på et tidlig stadium! Det er ofte viktig med tiltak på et tidlig stadium og dette vil hjelpe deg med å velge riktig preparat for bekjempelse.