This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Seksradsbygg | Plantekultur
Ingen treff

Seksradsbygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Byggsorten Bredo.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygg, mens toradsbygg er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet til pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har vanligvis et høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Seksradsbygg

Vertti

Vertti er en eldre finsk, tidlig byggsort. I private forsøk har Vertti vist en veksttid på ca. fire dager kortere enn Brage, og avlingsmessig ligger sorten ca. 10 % under Brage. Sorten er mottakelig for soppsykdommer, og bør behandles. Vertti bør dyrkes som en forgrødesort for høstoljevekster eller i områder med marginal veksttid. Tusenkornvekt og hektolitervekt er
nokså høye.

Veksttid: 100 dager
Såmengde: 18-22 kg/daa

Brage

Brage er i det halvtidlige sortimentet. Over flere år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, men stråkvaliteten kunne ha vært bedre. Sorten er relativt sterk mot de fleste soppsykdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.

Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Bredo

Bredo er en ny og svært yterik sort. Veksttiden ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten kombinerer relativ kort veksttid med et høyt avlingsnivå. Bredo viser en legdeprosent på linje med Rødhette, mens aks- og stråknekk ligger noe over de andre markedssortene. Tusenkornvekta er i det lavere sjiktet, mens sykdomstallene er gode.
Veksttid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Severi Øko

Severi Øko er en høytytende og tidlig sort. Den er stråstiv og har god resistens mot mjøldogg og grå øyeflekk. Sorten er storkornet og har høy hektolitervekt. Er Importvare og selges kun som økologisk.

Veksttid: 101 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Dyrkingsegenskaper seksradssorter

Brage (halvtidlig) Bredo (halvsein) Vertti*(meget tidlig)
Rel veksttid** 0 +1 -3
Rel. avling:
Østlandet 2020-2022 100 109
Midt-Norge 2020 -2022 100 107
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 5 6 6
Strålengde 3 3 5
Mjøldogg 3 7 3
Grå øyeflekk 7 5 6
Bygg brunflekk 7 7 7
Spragleflekk 6 7 0
Hl-vekt 5 6 5
1000-kornvekt 4 4 5
Proteininnhold 5 4 6
Treskbarhet 8 8 8
Spiretreghet 6 6
DON-verdi 7 5

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO

* Ikke i norsk verdiprøving enda. Mangler tall. Kilde Graminor og Boreal
** Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Brage