This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Oljevekster | Plantekultur
Ingen treff

Oljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Bedre sorter gjør at dyrking av raps er mer aktuelt enn noensinne.

Oljevekster på jorde.

Den gode forgrødeeffekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn. De senere årene har vi sett en endring av rapssortimentet ved at hybridsortene har blitt mer og mer aktuelle. Hybridene kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og med bedre dyrkingsegenskaper, sammenlignet med de eldre linjesortene.

Vårrybs Synthia

Omfanget av vårrybsdyrkingen er sterkt redusert de senere årene, men veksten har fortsatt sin plass i et ensidig kornomløp, og spesielt i områder som ikke har veksttid for rapsdyrking.

Veksttid: ca. 114 dager
Såmengde: 3 enheter rekker til 30-35 daa

Vårraps - Lumen

Veksttid: ca. 130 dager
Såmengde: 1 enhet rekker til 12-15 daa

Høstraps - sorter vil variere

For å lykkes med høstoljevekster, må såfrøet i bakken tidlig slik at plantene får utviklet seg før innvintring. Dette er ofte den
kritiske delen av produksjonen, men med utsikter til et varmere klima bør det gå fint i flere distrikter.

Høstraps i vekstskifte med høstbygg og høsthvete kan gi en svært god kornøkonomi for produsenter i områder med milde vintrer. Alt såfrø av høstraps blir importert og markedssituasjonen utenlands er avgjørende for sortimentet som tilbys.

Såmengde: 1 enhet rekker til 25-30 daa

Høstrybs - Arrivee

Arrivee er et alternativ til raps i marginale områder for høstoljevekster. Sorten kan såes seinere enn rapsen (20-25 august), og har god overvintringsevne. Avlingen ligger betydelig under raps, men høstrybs er likevel interessant for vekstskifte dersom man ikke har areal ledig tidlig nok til raps.