This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ensileringsmidler for gras og konserveringsmiddel for korn | Plantekultur
Ingen treff

Ensileringsmidler for gras og konserveringsmiddel for korn

Ensileringsmidler for gras

Under de fleste høsteforhold gir tilsetting av ensileringsmidler i graset en sikrere ensilering, bedre fôrkvalitet og større utbytte av grovfôret. ADDCON Nordic AS produserer ensileringsmidler tilpasset norske grastyper, norsk klima og ulike innhøstingsforhold. Vi tilbyr både syremidler, saltbaserte midler og biologiske midler.

Syremidler

GrasAAT® Lacto

GrasAAT® Lacto etikett.

GrasAAT® Lacto er et ensileringsmiddel til direkte høsta gras opp til ca. 30 % tørrstoff. Laktosen (melkesukkeret) i GrasAAT® Lacto fungerer som matpakke for de ønska melkesyrebakteriene før sukkeret fra graset frigjøres og gjæringa kommer i gang. Kombinasjon av maursyre og natriumsalt i GrasAAT® Lacto gir minimale reaksjoner på hud, svært lite lukt og minimalt med rust på høste-utstyret.
Dosering: 3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® Plus

GrasAAT® Plus etikett.

GrasAAT® Plus er et ensileringsmiddel til fortørka gras i siloer,
toppdressing på siloer og til fortørka rundballer opp til ca. 45 % tørrstoff. Ensileringsmiddelet inneholder propionsyre og benzosyre i tillegg til maursyre og natriumformiat. Kombinasjonen av propionsyre og benzosyre har svært god effekt mot mugg og gjærsopp og motvirker også varmgang etter åpning av siloen. GrasAAT® Plus er velegnet som «toppdressing» på siloen både i tårnsilo og i plansilo. Kombinasjon av maursyre og natrium- salt i GrasAAT® Plus gir minimale reaksjoner på hud, svært lite lukt og minimalt med rust på høste-utstyret.
Dosering: 3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® EC

GrasAAT® EC etikett.

GrasAAT® EC er et ensileringsmiddel som kan brukes i økologisk produksjon. GrasAAT® EC er beregnet til gras opp til ca. 30 % tørrstoff. Kombinasjon av maursyre og natriumsalt i GrasAAT® EC gir minimale reaksjoner på hud, svært lite lukt og minimalt med rust på høste-utstyret.
Dosering: 3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® SX

GrasAAT® SX etikett.

GrasAAT® SX er et ensileringsmiddel bestående av maursyre, natriumformiat, propionsyre og sorbinsyre. Kombinasjonen gir en rask senkning av pH i graset, og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. GrasAAT® SX er tilpasset fortørket gras opp til ca. 45 % tørrstoff. I tillegg fungerer GrasAAT® SX svært godt som ensileringsmiddel til helgrøde av korn. GrasAAT® SX kan brukes i økologisk produksjon. 
Dosering: 3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® TMR

GrasAAT® TMR etikett.

GrasAAT® TMR er et konserveringsmiddel for stabilisering av fullfôr. Varmgang i fullfôrblandinger er ofte et problem spesielt i sommerhalvåret, og gir tap av næringsverdi og dårlig smakelighet. Høyt innhold av propionsyre samt natriumpropionat og sorbinsyre gir mulighet for lav dosering. Middelet gir minimale reaksjoner på hud og avgir lite syredamp. GrasAAT® TMR kan om ønskelig blandes med vann ved tilsetning. 
Dosering: 1,5 – 4 liter pr. tonn fullfôr.

GrasAAT® Feed

GrasAAT® Feed etikett.

GrasAAT® Feed er et konserveringsmiddel bestående av propionsyre, natriumpropionat og natriumbenzoat, og er svært effektivt mot både mugg og gjærsopp. Middelet gir minimale reaksjoner på hud og avgir lite syredamp. GrasAAT® Feed er svært godt egnet for å forhindre mugg i høyensilasje og halm. Produktet er også godkjent til konservering av korn, kornblandinger, mask og bakeriavfall. GrasAAT® Feed kan ikke blandes med vann p.g.a det da vil krystallisere seg.
Dosering i høyensilasje og halm: 7 – 10 liter pr. tonn
Dosering i korn: 3 – 20 liter pr. tonn avhengig av vanninnholdet i kornet og ønsket lagringstid.

GrasAAT®-midlene har dokumentert effekt for:

 • Direkte surgjøring av graset

 • Bedre pakking av graset

 • Mindre ånding

 • Mindre varmgang

 • Redusert protein-nedbryting

 • Hemming av uønskede bakterier

 • Unngå for sterk surfôr-gjæring

 • Økt innhold av sukker i det ferdige surfôret

 • Økt fôropptak og tilvekst

 • Økt produksjon av melk, protein og fett

Saltbaserte midler

KOFA® LP

.

KOFA® LP er et ensileringsmiddel for gras med lite eller moderat fortørking (20 – 35 % TS), og som ensileres i rundballer eller i utendørs plansiloer. I KOFA® LP er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens startfase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer.

Natriumbenzoat hemmer utvikling av gjær- og muggsopp i fortørka gras. KOFA® LP er verken etsende eller korroderende på høste- utstyret. KOFA® LP må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Rundballer tilsatt KOFA® LP må ligge minst 4 uker før de fôres. Utfôring direkte etter høsting kan føre til forgiftning av dyra. KOFA® LP må kun brukes i rundballer og plansilo med god lufting. Må ikke brukes i tårnsilo.
Dosering: 2,0 – 4,0 liter pr. tonn gras.

KOFA® Ultra

.

KOFA® Ultra er et ensileringsmiddel først og fremst til godt fortørka gras (30-65 % TS). I KOFA® Ultra er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens start- fase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer. De samme stoffene virker også mot bakteriene som kan gi sykdommen listeriose hos sau og geit.

Innholdet av benzoat og propionat gir effekt mot gjær- og muggsopp og forlenger holdbarheten av fôret etter åpning. KOFA® Ultra er verken etsende eller korroderende på høsteutstyret. KOFA® Ultra må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Rundballer tilsatt KOFA® Ultra må ligge minst 4 uker før det fôres. Utfôring direkte etter høsting kan føre til forgiftning av dyra. KOFA® Ultra må kun brukes i rundballer og plansilo med god lufting. Må ikke brukes i tårnsilo.
Dosering: 3,5 – 5,5 liter pr. tonn gras.

KOFASIL® Stabil

KOFASIL® Stabil er et ensileringsmiddel for ensilering av mais. Ved ensilering av mais er ofte varmgang mugg og etanolgjæring et problem. Natriumbenzoat og kaliumsorbat i KOFASIL® Stabil har svært god effekt mot varmgang, mugg og etanol-gjæring. Produktet er verken etsende eller korroderende på høsteutstyret. Anbefalt dosering er høyest ved høy TS-% og høyt stivelseinnhold.
Dosering: 1,5 – 3,5 liter pr. tonn mais.

KOFA® saltbaserte ensileringsmidler har følgende effekter:

 • Slår ut smørsyre- og listeria-bakterier

 • Hemmer mugg- og gjærsopp

 • Mer holdbart surfôr under utfôring

 • Økt fôropptak og produksjon

Velg riktig ensileringsmiddel

Syremidler

GrasAAT® Lacto

GrasAAT® Lacto etikett.

Direkte høsta eller litt fortørka gras (15 – 30 % TS). Tårnsilo, plansilo og rundballer
3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® Plus

GrasAAT® Plus etikett.

Fortørka gras (30 – 45 % TS). Tårnsilo, plansilo og rundballer 3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® SX

GrasAAT® SX etikett.

Fortørka gras eller helgrøde (30 – 45 % TS). Kan brukes i økologisk produksjon
3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® EC

GrasAAT® EC etikett.

Direkte høsta eller litt fortørka gras (15 – 30 % TS). Kan brukes i økologisk produksjon
3 – 5 liter pr. tonn gras.

GrasAAT® TMR

GrasAAT® TMR etikett.

Forebygger varmgang i fullfôr. 1,5 – 4 liter pr. tonn fullfôr.

GrasAAT® FEED

GrasAAT® Feed etikett.

Høyensilasje og halm (7 – 10 liter / tonn). Korn og korn-produkter (3 – 20 liter / tonn).

KOFASIL biologiske midler

ADDCON Nordic AS tilbyr også flere varianter av ensileringsmidler basert på Lactobacillus plantarum melkesyre-produserende bakterier og Lactobacillus Buchneri eddiskyre-produserende bakterier. Biologiske ensileringsmidler stiller større krav til sukkerinnhold i graset samt god fortørking, kutting og pakking av graset enn kjemiske ensileringsmidler.


.

KOFASIL® FQM er et ensileringsmiddel bestående av Lactobacillus plantarum melkesyre-produserende bakterier som senker pH i graset. Leveres vakuum tørket og pakket i 5 stk 50 gram poser pr. eske. En pose blandes ut i 200 l vann og er anbefalt til 50 tonn gras. KOFASIL® FQM kan brukes i økologisk produksjon.

.

KOFASIL® DUO er et ensileringsmiddel bestående av Lactobacillus plantarum melkesyre-produserende bakterier som senker pH i graset og Lactobacillus Buchneri eddiskyre-produserende bakterier som forhindrer varmgang etter åpning av plansilo eller rundballer. Leveres vakuum tørket og pakket i 5 stk 50 gram poser pr. eske. En pose blandes ut i 200 l vann og er anbefalt til 50 tonn gras.

Tekstforfatter: Addcon Nordic, Torstein Lye