This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Biostimulanter | Plantekultur
Ingen treff

Biostimulanter

Her finner du vårt sortiment av biostimulanter. Produktene er basert på naturlig materiale og brukes forebyggende for å styrke plantene, øke næringsopptaket og avlingskvaliteten.

Quantis kan mest sannsynlig blandes med de fleste plantevernmidler og bladgjødslingsmidler det er relevant å bruke på samme tidspunkt ut i fra de erfaringer som er gjort så langt. Alle kombinasjoner er enda ikke testet ut.

Vixeran kan blandes med de aller fleste plantevernmidler, bortsett fra midler som er ment å drepe bakterier som kobber- og klorid-preparater og desinfeksjonspreparater. Listen over blandbare midler vil utvides ettersom testing gjennomføres.

Sealicit er blandbart med sopp, insektmidler og vekstregulatorer, men det skal gjøres en prøveblanding først da ulike formuleringer og produkter er godkjent i ulike land. Alle blandinger skal sprøytes ut umiddelbart.

YaraVita Biotrac er en flytende formulering for bladgjødsling, basert på en blanding av næringsstoffer og bioaktive forbindelser ekstrahert fra algen Ascophyllum nodosum.

Se ytterligere informasjon om Blandbarhet for hver enkelt biostimulant.