This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstrughvete | Plantekultur
Ingen treff

Høstrughvete

Omfanget av rughvetedyrking har tiltatt betraktelig de siste årene. Rughvetesortene er veldig yterike, men avlingsnivået er avhengig av vokseplassen.

Med avlingsnivået som rughveten framviser, bør arten være av stor interesse for å øke råvareproduksjonen til norsk kraftfôr.

Temuco + andre aktuelle

Såmengde rughvete: 18-20 kg/daa