This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstrughvete | Plantekultur
Ingen treff

Høstrughvete

Omfanget av rughvetedyrking har tiltatt betraktelig de siste årene. Rughvetesortene er veldig yterike, men avlingsnivået er avhengig av vokseplassen.

Med avlingsnivået som rughveten framviser, bør arten være av stor interesse for å øke råvareproduksjonen til norsk kraftfôr.

Innen høstrughvete vil vi høsten 2023 kunne tilby begrenset vare av Belcanto

Belcanto

Belcanto er en høstrughvete med god vinterherdighet, og et høyt avlingspotensialet. Sorten viser også at den har en god resistens mot sykdommer.

Såmengde rughvete: 18-20 kg/daa