This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høsthvete | Plantekultur
Ingen treff

Høsthvete

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold.

Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet. Med endringer i klima og sikrere overvintringsforhold må vi forvente økt utbredelse av høsthvetedyrkingen.

Praktik

Praktik har over flere år vist høye og jevne avlingstall på Østlandet. Sorten er nokså tidlig, falltallet er høyt og stabilt, og overvintringen er god. Proteininnholdet påvirkes av avlingsnivået, men ligger på linje med sammenlignbare sorter. Proteinkvaliteten er god, noe som gjør den interessant for bakeindustrien. Sorten er sterk mot mjøldogg og rust, middels mot bladflekksykdommer. Strået er kort og relativt stivt. Proteinklasse 4.

Såmengde: 18-20 kg/daa

Kuban

Kuban har vært i produksjon i Norge i flere år, og har vist gode resultater. Forsøk over flere år viser at sorten er svært lik Praktik i egenskaper som avling, overvintring, sykdomsresistens og kornkvalitet. Proteinklasse 4.

Såmengde: 19-21 kg/daa

Bernstein

Bernstein er en mathvete av god kvalitet. Sorten har noe svakere overvintring i forhold til de førstnevnte sorter, og er derfor en sort for områdene rundt Oslofjorden. Avlingsnivået er relativt høyt, og dyrkingsteknisk er sorten god. Bernstein har svært gode baketekniske egenskaper som gjør den etterspurt av matmelmøllene. Sorten er storkornet og trenger derfor en noe høyere såmengde enn de andre matsortene. Den har også noe mindre evne til å buske seg enn eks Praktik, men setter til gjengjeld lange aks med store, fyldige korn om forholda ligger til rette for det. Proteinklasse 4.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Jantarka

Jantarka er en svært høytytende fôrhvetesort med generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er vintersterk, men den er mottakelig for snømugg. Den er sterk mot mjøldogg og til dels bladflekksykdommer, men noe svak mot gulrust og bør behandles for dette. En kraftig åker av Jantarka bør vekstreguleres, da den er noe stråsvak.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Informer

Informer er en høytytende fôrhvetesort. Den har et relativt langt, sterkt strå og har god resistens mot rustsopper, mjøldogg og bladflekksykdommer. Tusenkornvekta er høy, som gjenspeiles i såmengden. I sortsprøving i Sverige viser sorten høy N-effektivitet. Overvintringsevnen er noe dårligere enn Jantarka og bør derfor ikke såes i områder med lang/hard vinter.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Festival Øko

Festival har høy tusenkornvekt og stabilt falltall. Sorten er sterk mot mjøldogg og ligger på linje med Praktik i avling. Selges kun som økologisk.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Rotax

Rotax er vårt nyeste tilskudd i «høsthvetefamilien». Dette er en fôrsort med svært høyt avlingspotensiale, god overvintring og god motstandsevne mot sykdom. Sorten viser bedre motstand mot gulrust enn Jantarka. Rotax er noe kortere på strå enn Jantarka, men viser likevel legdeprosent på linje med Jantarka og bør derfor trolig vekstreguleres. Den er også litt tidligere enn Jantarka. Sortene er under oppformering og det er derfor begrenset tilgang.

Såmengde: 18-20 kg/daa