This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høsthvete | Plantekultur

Høsthvete

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold.

Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet. Med endringer i klima og sikrere overvintringsforhold må vi forvente økt utbredelse av høsthvetedyrkingen.

Praktik

Praktik har over flere år vist høye og jevne avlingstall på Østlandet. Sorten er nokså tidlig, falltallet er høyt og stabilt, og overvintringen er god. Proteininnholdet påvirkes av avlingsnivået, men ligger på linje med sammenlignbare sorter. Sorten er sterk mot sykdommer. Proteinklasse 4.

Såmengde: 18-20 kg/daa

Kuban

Kuban har vært i produksjon i Norge i flere år, og har vist gode resultater. Forsøk over flere år viser at sorten er svært lik Praktik i egenskaper som avling, overvintring, sykdomsresistens og kornkvalitet. Proteinklasse 4.

Såmengde: 19-21 kg/daa

Bernstein

Bernstein har noe svakere overvintringsegenskaper enn de andre høsthvetesortene, og er en sort for områdene rundt Oslofjorden. Avlingsnivået er relativt høyt, og dyrkingsteknisk er sorten god. Bernstein har svært gode baketekniske egenskaper. Proteinklasse 4.

Såmengde: 22-24 kg/daa

KWS Ozon

KWS Ozon er en høytytende fôrhvetesort med et avlingsnivå i overkant av sammenlignbare sorter. Sorten har god proteinkvalitet og gode dyrkingstekniske egenskaper, men den er mottakelig for gulrust, og bør behandles for dette. Sorten er på vei ut av markedet.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Jantarka

Jantarka er en svært høytytende fôrhvetesort med generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er vintersterk, men den er mottakelig for gulrust og bør behandles for dette.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Informer

Informer er en høytytende fôrhvetesort. Den er stråsterk og har god resistens mot sykdommer, og har høy tusenkornvekt.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Festival Øko

Festival har høy tusenkornvekt og stabilt falltall. Sorten er sterk mot mjøldogg og ligger på linje med Ellvis i avling. Importvare. Selges kun som økologisk.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Rotax

En relativt sein fôrhvetesort med gode overvintringsegenskaper. Denne sorten kan på mange måter sammenstilles med Jantarka, men avlingsmessig gir den høyere avlinger. Veksttiden er omtrent lik som Jantarka. Rotax kan være utsatt for noe legde.